English

Vzdělávací a odlehčovací akce Centra náhradní rodinné péče

Jsou určeny pro:

  • pěstouny, kteří s organizací Amalthea uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Účastí na vzdělávání mohou pěstouni splnit povinných 24 hodin vzdělávání za rok
  • adoptivní rodiče, kteří s organizací Amalthea spolupracují (odpolední kluby, vzdělávací dny)
  • zájemce o náhradní rodinnou péči, kteří na přijetí dítěte čekají nebo teprve zvažují, zda se pěstouny či adoptivními rodiči stanou

Na jednotlivé akce je třeba se přihlásit předem přes uvedenou kontaktní osobu či klíčového pracovníka rodiny.

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péči s OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) či jiným subjektem, mohou v případě volné kapacity Vzdělávací akce také využít pro své vzdělávání, je však třeba se předem domluvit na podmínkách (zejména finančních) s jejich doprovázejícím subjektem a předem domluvit svou účast e-mailem na pestouni@amalthea.cz.

2016

Konalo se:

LEDEN 
7. 1. 2016 
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Téma: Vývojová psychologie – co je u dětí běžné, typické, jak podporovat všestranný vývoj dítěte (od kojenců po mladší školní věk) – lektorka Mgr. Zdenka Schreierová 
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

14. 1. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství – provází Bc. Barbora Zachařová 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

19. 1. 2016 
Vzdělávací půlden Chrudim (6 hodin vzdělávání), bez programu pro děti, 8:30 - 13:00 
Téma: Nejen o učení - lektorka Mgr. Martina Vrbická 
Kontaktní osoba: iva@amalthea.cz

26. 1. 2016 
Vzdělávací půlden Česká Třebová (6 hodin vzdělávání), bez programu pro děti, 8:30 - 13:00 
Téma: O dětech, pěstounech a jejich potřebách - lektorka Mgr. Lenka Velebná 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

ÚNOR 
4. 2. 2016 
Odpolední Klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství – provází Mgr. Alena Saidlová 
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

11. 2. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Práce s dítětem v krizi - lektorka Bc. Barbora Zachařová 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

13. 2. 
Vzdělávací den Chrudim (8 hodin vzdělávání), 9:00 - 16:00, s programem pro děti 
Téma: Jak vést dítě a dospívajícího k samostatnosti – lektor Mgr. Jan Vyhnálek 
Kontaktní osoba: iva@amalthea.cz

BŘEZEN 
3. 3. 2016 
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Téma: Beseda s rodičem, jehož dítě vyrůstá v pěstounské péči - v rolích lektorů Lucie a Zuzana
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

10.3. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství – provází Bc. Jana Frydrychová 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

15. 3. 2016 
Vzdělávací půlden Česká Třebová (6 hodin vzdělávání), 8:30 - 13:00, bez programu pro děti 
Téma: Komunikace s dětmi : rodinná pravidla, teploměr rodiny - lektorka Mgr. Lenka Velebná 
kontaktní osoba: petra.r@amalthea.cz

18. - 20. 3. 2016 
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny) 
místo bude upřesněno (region Chrudimska) 
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem 
kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

DUBEN 
7. 4. 2016 
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Téma: Psychiatrické léky u dětí v náhradní rodinné péči – lektor MUDr. František Čihák 
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

14. 4. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Rané vývojové trauma aneb Jak první měsíce a roky života ovlivnily Vaše dítě - lektorka Mgr. Hana Duchoňová 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

19. 4. 2016 
Vzdělávací půlden Chrudim (6 hodin vzdělávání), 8:30 – 13:00, bez programu pro děti 
Téma: Jak funguje mozek dítěte, které zažilo trauma a teď vyrůstá v náhradní rodině - lektorka Mgr. Ria Černá 
Kontaktní osoba: ria@amalthea.cz

KVĚTEN
5. 5. 2016
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství - provází Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

12. 5. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

21. - 22. 5. 2016
Víkendový pobyt pro náhradní rodiny (příbuzenská pěstounská péče) 
Téma: Puberta a jak ji s dětmi zvládnout, když nejsme rodiče! – lektor Mgr. Petr Pražák 
místo: Selský dvůr Daňkovice
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

ČERVEN
2. 6. 2016
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Komunikace s dětmi : rodinná pravidla, teploměr rodiny - lektorka Mgr. Lenka Velebná, provází Mgr. Martina Rybová.
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

9. 6. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: První pomoc aneb Co dělat, když… - lektorka Bc. Petra Říhová 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

SRPEN
1. - 3. 8. 2016
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny (24 hodin vzdělávání)
Téma:Výchova dětí v náhradní rodinné péči aneb co vše ji ovlivňuje a jak můžeme našim přijatým dětem pomoci (lektoři: PhDr. Jan Vyhnálek, Mgr. Ria Černá, Bc. Lenka Davidová)
Místo: Zubří , pozvánky rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: ria@amalthea.cz

ZÁŘÍ
8. 9. 2016 - Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství – provází Mgr. Martina Rybová
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

8. 9. 2016
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství – provází Bc. Jana Frydrychová
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

23. 9. - 25. 9. 2016
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
 region Českotřebovska
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: petra.r@amalthea.cz

ŘÍJEN
6. 10. 2016
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti
Téma: Sourozenecká rivalita – jak s dětmi zvládnout, že každý to má s rodiči trochu jinak…
- lektor Oldřich Šolta
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

13. 10. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Téma: Duševní poruchy u dětí a adolescentů - lektorka Bc. Lenka Davidová 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

22. 10. 2016 
Vzdělávací den v České Třebové (8 hodin vzdělávání), 9:00 - 16:30, bez programu pro děti 
Téma: Rodičovské kompetence: potřeby dětí , vývojová období, vývojové úkoly - lektorka Mgr. Lenka Velebná 
Kontaktní osoba: petra.r@amalthea.cz

LISTOPAD
3. 11. 2016 
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Téma: Jak při pěstounství myslet také na sebe! - Mgr. Zdenka Schreierová 
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

10. 11. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

12. - 13. 11. 2016 
Víkendový pobyt pro náhradní rodiny – pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu 
Téma: Attachment – jak posilovat vztah s dítětem v každodenním životě náhradní rodiny – lektorka Mgr. Zuzana Říhová 
Místo: Zubří 
Kontaktní osoba: iva@amalthea.cz
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem

15. 11. 2016 
Vzdělávací půlden Česká Třebová (6 hodin vzdělávání), 8:30 - 13:00, bez programu pro děti 
Závislosti. Povídání o tom co mohou pěstouni pro děti udělat a co určitě nedělat - lektor: Bc. Lenka Davidová 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

PROSINEC
1. 12. 2016
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství – provází Mgr. Martina Rybová
Kontaktní osoba: martina.r@amalthea.cz

2. - 4. 12. 2016 
Víkendový pobyt pro dospívající (za účelem respitu pro pěstouny) 
místo bude upřesněno 
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem 
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

8. 12. 2016 
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 - 18:00, s programem pro děti 
Syndrom týraného, zneužívaného dítěte a zanedbávaného dítěte - lektorka Mgr. Hana Duchoňová Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz

Přehled akcí v letech 2003 - 2013