English

Vzdělávací a odlehčovací akce Centra náhradní rodinné péče 2017

Jsou určeny pro:

  • pěstouny, kteří s organizací Amalthea uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Účastí na vzdělávání mohou pěstouni splnit povinných 24 hodin vzdělávání za rok
  • adoptivní rodiče, kteří s organizací Amalthea spolupracují (odpolední kluby, vzdělávací dny)
  • zájemce o náhradní rodinnou péči, kteří na přijetí dítěte čekají nebo teprve zvažují, zda se pěstouny či adoptivními rodiči stanou

Na jednotlivé akce je třeba se přihlásit předem přes uvedenou kontaktní osobu či klíčového pracovníka rodiny.

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péči s OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) či jiným subjektem, mohou v případě volné kapacity Vzdělávací akce také využít pro své vzdělávání, je však třeba se předem domluvit na podmínkách (zejména finančních) s jejich doprovázejícím subjektem a předem domluvit svou účast e-mailem na pestouni@amalthea.cz.

2017

Listopad

16. 11. 2017 (přesunuto z 2. 11. 2017)
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Téma: Alkohol a drogy u dětí (co dělat, když dítě zkouší alkohol, marihuanu, jaká jsou rizika, co s tím mám dělat já jako rodič/pěstoun)
Lektorka: Mgr. Jana Ženíšková
Kontaktní osoba: andrea@amalthea.cz, 777 752 825

9. 11. 2017
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Téma: Muzikoterapie
Lektorka:
Bc. Lenka Davidová.
Kontaktní osoba: lenka.d@amalthea.cz, 777 752 842

10. 11 - 12- 11. 2017
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo bude upřesněno (region Chrudimsko)
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: aneta@amalthea.cz, 777 752 818

23. 11. 2017
Vzdělávací půlden Chrudim
(4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00, bez programu pro děti
Téma: Jak pomoci dítěti postavit se na vlastní nohy (osamostatňování, kapesné, zodpovědnost…)
Lektor:
bude vybrán
Kontaktní osoba: andrea@amalthea.cz, 777 752 825

25. 11. 2017
Vzdělávací den Ústí nad Orlicí, (7 hodin) bez programu pro děti
Téma: Škola, práce, volný čas a povinnosti
Lektorka:
Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: lucie.f@amalthea.cz, 777 752 833

Prosinec

7. 12. 2017
Odpolední Klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
provází Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: iva@amalthea.cz, 777 752 840

14. 12. 2017
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
provází Bc. Lenka Davidová
Kontaktní osoba: lenka.d@amalthea.cz, 777 752 842

PROBĚHLO:

Leden
5. 1. 2017
Odpolední klub Chrudim (3 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Téma: "O dětech, pěstounech a jejich potřebách", lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: Iva@amalthea.cz, 777 752 840

12. 1. 2017
Odpolední klub Česká Třebová (3 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
provází Bc. Lenka Davidová
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz, 777 752 833

Únor
2. 2. 2017
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
provází Mgr. Aneta Vondráčková
Kontaktní osoba: aneta@amalthea.cz, 777 752 818

9. 2. 2017
Odpolední klub Česká Třebová (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Téma: Sourozenecká rivalita
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz, 777 752 833

11. 2. 2017
Vzdělávací den Chrudim (8 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:00, s programem pro děti
Téma: Co v jakém věku potřebujeme a jak se dobře postarat o dítě i o sebe v každém vývojovém období, lektorka: Mgr. Gabriela Macková
Kontaktní osoba: monika@amalthea.cz, 730 891 330

Březen
2. 3. 2017
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Téma: „Dítě a dospívající v náhradní rodině a spolupráce s kurátorem pro mládež“, lektorka: Bc. Eva Pokorná
Kontaktní osoba: iva@amalthea.cz, 777 752 840

9. 3. 2017
Odpolední klub Česká Třebová (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství, provází Bc. Jana Frydrychová
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz, 777 752 833

24. 3. - 26. 3. 2017
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo bude upřesněno (region Chrudimska)
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba:andrea@amalthea.cz, 777 752 825

Duben
6. 4. 2017
Odpolední Klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
provází Mgr. Monika Semerádová
Kontaktní osoba: monika@amalthea.cz, 730 891 330

13. 4. 2017
Odpolední klub Česká Třebová (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Téma: Relaxační a sebezkušenostní techniky
lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz, 777 752 833

19. 4. 2017
Vzdělávací půlden Chrudim (4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00, bez programu pro děti
Téma: Sourozenecká rivalita – jak to udělat, aby spolu děti dobře vycházely, lektorka: Mgr. Gabriela Macková
Kontaktní osoba: aneta@amalthea.cz, 777 752 818

22. 4. 2017
Vzdělávací den Česká Třebová (7 hodin vzdělávání), čas 9:00 – 16:00, bez programu pro děti
Téma: Jak vychovávat neklidné a hyperaktivní děti a nezbláznit se, lektorka: PaedDr. Zdeňka Janhubová
Kontaktní osoba: lenka.d@amalthea.cz, 777 752 842

Květen
4. 5. 2017
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Téma: Období dospívání, lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: aneta@amalthea.cz, 777 752 818

11. 5. 2017
Odpolední klub Česká Třebová (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství, provází Bc. Lenka Davidová
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz, 777 752 833

12. 5. - 14. 5. 2017
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Statek u Kubů, Přívrat
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz, 777 752 833

Červen
8. 6. 2017
Odpolední Klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství, provází Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: iva@amalthea.cz, 777 752 840

8. 6. 2017
Odpolední klub Česká Třebová (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Téma: Děti truchlí jinak - téma smrti v životě dítěte a náhradní rodiny aneb jak o ní mluvit a vyrovnat se s ní, lektorka: Bc. Lenka Davidová
Kontaktní osoba: jana.f@amalthea.cz, 777 752 833

Červenec
17. 7. - 19. 7. 2017
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny (20 hodin vzdělávání) – pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
Téma: Komunikace v rodině,lektor: bude vybrán
Kontaktní osoba: lenka.d@amalthea.cz, 777 752 842

24. 7. - 26. 7. 2017
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny (20 hodin vzdělávání) – příbuzenská pěstounská
Téma: Jak si doma vzájemně porozumět,lektorka: Mgr. Gabriela Macková
Kontaktní osoba: andrea@amalthea.cz, 777 752 825

Září
7. 9. 2017
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Téma: Attachment a vývoj mozku u dětí v náhradní rodinné péči, lektorka: Mgr. Ria Černá
Kontaktní osoba: aneta@amalthea.cz, 777 752 818

14. 9. 2017
Odpolední klub Česká Třebová (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství, provází Mgr. Lucie Farníková, DiS.
Kontaktní osoba: lucie.f@amalthea.cz, 777 752 833

16. 9. 2017
Vzdělávací den Chrudim (8 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti
Téma: „Škola – učení bez nervů a křičení“, lektorka: Mgr. Martina Vrbická, doučovací centrum Čáslav
Kontaktní osoba: Iva@amalthea.cz, 777 752 840

Říjen
5. 10. 2017
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství, provází Mgr. Monika Semerádová
Kontaktní osoba: monika@amalthea.cz, 730 891 330

12. 10. 2017
Odpolední klub Česká Třebová (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:15
Téma: Dotyková terapie
Lektorka: Mgr. Zuzana Říhová
Kontaktní osoba: lenka.d@amalthea.cz, 777 752 842

14. 10. 2017
Vzdělávací den Česká Třebová (7 hodin vzdělávání), čas 9:00 – 16:00, s programem pro děti
Téma: Tělesné tresty ve výchově
Lektor: Jan Vyhnálek
Kontaktní osoba: petra.r@amalthea.cz, 733 745 349