English

Vzdělávací a odlehčovací akce Centra náhradní rodinné péče 2018

Vzdělávací a odlehčovací akce jsou určeny zejména pro pěstouny, kteří s Amalthea z. s. uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Účastí na vzdělávání mohou pěstouni splnit povinných 24 hodin vzdělávání za rok. Dále jsou některé z nich (odpolední kluby, vzdělávací dny) určeny také všem adoptivním rodičům, kteří s Amalthea spolupracují, zájemcům o náhradní rodinnou péči, kteří na přijetí dítěte čekají nebo teprve zvažují, zda se pěstouny či adoptivními rodiči stanou.

Na jednotlivé akce je třeba se přihlásit předem přes uvedenou kontaktní osobu či klíčového pracovníka rodiny.

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péči s OSPOD či jiným subjektem, mohou v případě volné kapacity Vzdělávací akce také využít pro své vzdělávání, je však třeba se předem domluvit na podmínkách (zejména finančních) s jejich doprovázejícím subjektem a předem domluvit svou účast prostřednictvím kontaktní osoby.

AKCE 2018

Listopad

01. 11. 2018
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

08. 11. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

09. 11. 2018
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí (4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00
Téma: Role biologického rodiče v životě dítěte
(ne kontakt, ale role rodiče v životě dítěte v PP)
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová

Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

09. 11. - 11. 11. 2018
Víkendový pobyt pro děti
(za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Trpišov, penzion Obora, Chrudimsko
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

21. 11. 2018
Vzdělávací půlden Chrudim
(4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00, bez programu pro děti Téma:  Jak pracovat s odlišností vašeho dítěte ( Je vaše dítě "jiné", má jiné etnikum, než majoritní, je znevýhodněné tělesně či jinak? ...)
Lektorka: Mgr. Lenka Balogová
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

Prosinec

06. 12. 2018
Odpolední Klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství

Provází: Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

13. 12. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Provází: Mgr. Lucie Farníková
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

 

PROBĚHLO:

Leden
04. 01. 2018
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Představení služeb organizace Rytmus o.p.s – jak pomoci dětem, když zletí a potřebují návazné podporující služby
Lektorka: PhDr. Eva Sládková
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, 777 752 840

11. 01. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz , 777 752 833

27. 01. 2018
Vzdělávací den Chrudim (7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti Téma: Dluhová problematika a exekuce
Lektorka: Bc. Marta Zhořová
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, 777 752 818

Únor
01. 02. 2018
Odpolední Klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Truchlení u dětí
Lektorka: PhDr. Bohumila Mia Chocholoušová Fagertun, M.A.
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

08. 02. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00
Téma: Hospodaření s penězi, kapesné
Lektorka: Mgr. Farníková Lucie
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Březen
01. 03. 2018
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: monika.semeradova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

08. 03. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti  Téma: Představení služeb organizace Rytmus o.p.s – jak pomoci dětem, když zletí a potřebují návazné podporující služby
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

09. 03. - 11. 03. 2018
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Trpišov, penzion Obora, Chrudimsko
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

24. 03. 2018
Vzdělávací den v Ústí nad Orlicí (7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti Téma: Jak pomoci dítěti postavit se na vlastní nohy (osamostatňování apod.) 
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Duben
05. 04. 2018
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Emoce u dětí a jak s nimi pracovat
Lektorka: Mgr. Ria Černá
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

12. 04. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

13. 04. 2018
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí (4 hodiny) 9:00 – 13:00
Téma: Rozvody rozchody očima dítěte 
Lektorka: Tereza Vránová
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz , tel. 777 752 842

27. 04. - 29. 04. 2018
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Přívrat, Statek U Kubů, Ústeckoorlicko
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz , tel. 777 752 842

Květen
03. 05. 2018
Odpolední klub Chrudim(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma:  Jak mluvit s puberťáky
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

10. 05. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00
Téma: Finanční gramotnost, dluhy
Lektorka: Bc. Marta Zhořová
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz , tel. 777 752 842

15. 05. 2018
Vzdělávací půlden v Chrudimi (4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00
Téma: Sexuální výchova začíná v rodině (Jak s dětmi mluvit, čeho si všímat, jak reagovat)
Lektorka: Mgr. Helena Mošnová
Kontaktní osoba: monika.semeradova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

Červen
07. 06. 2018
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: monika.semeradova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

14. 06. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Youtuberství a internet
Lektor: Ing. Petr Kadlec, DiS
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Červenec
23. 07. - 25. 07. 2018
Třídenní letní pobyt pro příbuzenské pěstouny Klokočov (24 hodin vzdělávání)
Téma: Role biologického rodiče v životě dítěte v pěstounské péči
Lektorka: PaedDr. Petra Pávková
Místo: Klokočov Kontaktní osoba: jan.skarka@amalthea.cz, tel. 733 745 349

Srpen
27. 08. - 29. 08. 2018
Třídenní pobyt pro dlouhodobé a přechodné pěstouny Heroltice (20 hodin vzdělávání)
Téma: Role biologického rodiče v životě dítěte v pěstounské péči
Lektorka: PaedDr. Petra Pávková
Místo: Heroltice Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Září
06. 09. 2018
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Děti potřebují hranice
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

13. 09. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: New Job New Life - cesta k zaměstnání
Lektor: Pavel Kučera
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Říjen
04. 10. 2018
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Odchod dětí z rodiny
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

06. 10. 2018
Vzdělávací den v Ústí nad Orlicí (7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti Téma: Škola - učení bez nervů a křiku
Lektorka: Mgr. Jana Klementová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

11. 10. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Komunikace se školou
Lektorka: Mgr. Jana Klementová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

20.10. 2018
Vzdělávací den Chrudim (7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti
Téma: Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou aneb jak nás ovlivňují změny v školském systému (role PPP, inkluze, asistenti, vzdělávací potřeby dětí, výběr vhodného povolání atd.)
Lektorka: Mgr. Jana Klementová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

01. 11. 2018
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

08. 11. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

09. 11. 2018
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí
(4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00
Téma: Role biologického rodiče v životě dítěte (ne kontakt, ale role toho rodiče v životě dítěte v PP)
Lektor: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

09. 11. - 11. 11. 2018
Víkendový pobyt pro děti
(za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Trpišov, penzion Obora, Chrudimsko
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

21. 11. 2018
Vzdělávací půlden Chrudim
(4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00, bez programu pro děti
Téma:  Jak pracovat s odlišností vašeho dítěte ( Je vaše dítě "jiné", má jiné etnikum, než majoritní, je znevýhodněné tělesně či jinak? ...)
lektorka: Mgr. Lenka Balogová
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

Prosinec

06. 12. 2018
Odpolední Klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
provází Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

13. 12. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
provází Mgr. Lucie Farníková
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

PROBĚHLO:

Leden
04. 01. 2018
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma:  Představení služeb organizace Rytmus o.p.s – jak pomoci dětem, když zletí a potřebují návazné podporující služby
Lektorka: PhDr. Eva Sládková
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, 777 752 840

11. 01. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz , 777 752 842

27. 01. 2018
Vzdělávací den Chrudim
(7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti
Téma: Dluhová problematika a exekuce
Lektorka: Bc. Marta Zhořová
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, 777 752 818

Únor
01. 02. 2018
Odpolední Klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Truchlení u dětí
Lektorka: PhDr. Bohumila Mia Chocholoušová Fagertun, M.A.
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

08. 02. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00
Téma: Hospodaření s penězi, kapesné
Lektorka: Mgr. Farníková Lucie
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Březen
01. 03. 2018

Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: monika.semeradova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

08. 03. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
 (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Představení služeb organizace Rytmus o.p.s – jak pomoci dětem, když zletí a potřebují návazné podporující služby
Lektorka: bude upřesněna
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

09. 03. - 11. 03. 2018
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)

Místo: Trpišov, penzion Obora, Chrudimsko
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

24. 03. 2018
Vzdělávací den v Ústí nad Orlicí
 (7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti
Téma: Jak pomoci dítěti postavit se na vlastní nohy (osamostatňování apod.) 
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Duben
05. 04. 2018

Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Emoce u dětí a jak s nimi pracovat
Lektor Mgr. Ria Černá
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

12. 04. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
 (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

13. 04. 2018
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí
 (4 hodiny) 9:00 – 13:00
Téma: Rozvody rozchody očima dítěte 
Lektor: Tereza Vránová
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz , tel. 777 752 842

27. 04. - 29. 04. 2018
Víkendový pobyt pro děti
 (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Přívrat, Statek U Kubů, Ústeckoorlicko
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz , tel. 777 752 842

Květen
03. 05. 2018
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma:  Jak mluvit s puberťáky
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

10. 05. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00
Téma: Finanční gramotnost, dluhy
Lektor: Bc. Marta Zhořová
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz , tel. 777 752 842

15. 05. 2018
Vzdělávací půlden v Chrudimi
(4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00
Téma: Sexuální výchova začíná v rodině (Jak s dětmi mluvit, čeho si všímat, jak reagovat)
Lektorka: Mgr. Helena Mošnová
Kontaktní osoba: monika.semeradova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

Červen

07. 06. 2018
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: monika.semeradova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

14. 06. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Youtuberství a internet
Lektorka: Lektor Ing. Petr Kadlec, DiS
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Červenec

23. 07. - 25. 07. 2018
Třídenní letní pobyt pro příbuzenské pěstouny Klokočov
(24 hodin vzdělávání)
Téma: Role biologického rodiče v životě dítěte v pěstounské péči
LektorPaedDr. Petra Pávková
Místo: Klokočov
Kontaktní osoba: jan.skarka@amalthea.cz, tel. 733 745 349

Srpen

27. 08. - 29. 08. 2018
Třídenní pobyt pro dlouhodobé a přechodné pěstouny Heroltice
(20 hodin vzdělávání)
Téma: Role biologického rodiče v životě dítěte v pěstounské péči
LektorPaedDr. Petra Pávková
Místo: Heroltice
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Září

06. 09. 2018
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Děti potřebují hranice
Lektor: bude upřesněn
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

13. 09. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: New Job New Life – cesta k zaměstnání
Lektor:
Pavel Kučera
Kontaktní osoba: lenka.davidova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Říjen

04. 10. 2018
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Odchod dětí z rodiny
Lektor: bude upřesněn
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

06. 10. 2018
Vzdělávací den v Ústí nad Orlicí
(7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti
Téma: Škola – učení bez nervů a křiku
Lektor: Mgr. Jana Klementová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

11. 10. 2018
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Komunikace se školou
Lektor: Mgr. Jana Klementová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

20. 10. 2018
Vzdělávací den Chrudim
(7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, s programem pro děti
Téma: Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou aneb jak nás ovlivňují změny v školském systému (role PPP, inkluze, asistenti, vzdělávací potřeby dětí, výběr vhodného povolání atd.)
Lektorka: Mgr. Jana Klementová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840