English

Vzdělávací a odlehčovací akce Centra náhradní rodinné péče 2019

Vzdělávací a odlehčovací akce jsou určeny zejména pro pěstouny, kteří s Amalthea z. s. uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Účastí na vzdělávání mohou pěstouni splnit povinných 24 hodin vzdělávání za rok. Dále jsou některé z nich (odpolední kluby, vzdělávací dny) určeny také všem adoptivním rodičům, kteří s Amalthea spolupracují, zájemcům o náhradní rodinnou péči, kteří na přijetí dítěte čekají nebo teprve zvažují, zda se pěstouny či adoptivními rodiči stanou.

Na jednotlivé akce je třeba se přihlásit předem přes uvedenou kontaktní osobu či klíčového pracovníka rodiny.

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péči s OSPOD či jiným subjektem, mohou v případě volné kapacity Vzdělávací akce také využít pro své vzdělávání, je však třeba se předem domluvit na podmínkách (zejména finančních) s jejich doprovázejícím subjektem a předem domluvit svou účast prostřednictvím kontaktní osoby.

Akce 2019

Září 

05. 09. 2019
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

12. 09. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Jak se utváří bezpečný vztah s dítětem?
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

28. 09. 2018
Vzdělávací den Chrudim (7 hodin vzdělávání), 09:00 – 16:30, bez programu pro děti
Téma: Jak spolupracovat se školou
Lektor: PhDr. Jan Vyhnálek
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

Říjen

03. 10. 2019
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Kontakt dítěte s rodiči
Lektorka: Mgr. Ria Černá
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

05. 10. 2019
Vzdělávací den Ústí nad Orlicí
(7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, bez programu pro děti
Téma: Puberta, dospívání a osamostatňování dětí
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 733 752 833

10. 10. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Jak minulost dítěte ovlivňuje jeho chování v současnosti?
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

22. 10. 2019
Vzdělávací půlden Chrudim
(4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00, bez programu pro děti
Téma: Komunikace v partnerských vztazích
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

Listopad

04. 11. 2019
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí (4 hodiny vzdělávání), 15:00 – 19:00, bez programu pro děti
Téma: Komunikace se školou
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, 777 752 833

07. 11. 2019
Odpolední klub Chrudim
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

15. 11. - 17. 11. 2019
Víkendový pobyt pro děti
(za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Trpišov, Hostinec Obora, Chrudimsko
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

14. 11. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Jak budovat vztah s dítětem v náhradní rodině
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Prosinec

05. 12. 2019
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 15:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

12. 12. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

PROBĚHLO:

Leden

09. 01. 2019
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330
 

10. 01. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Příchod dítěte do pěstounské péče, spolupráce s úřady
Lektorka: Mgr. Lucie Farníková
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

26. 01. 2019
Vzdělávací den Chrudim
(8 hodin vzdělávání), 9:30 – 17:00 hodin, bez zajištění hlídání dětí Téma: Šikana
Lektor: Mgr. Vratislav Holeček

Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

Únor

07. 02. 2019
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Práce s emocemi dítěte
Lektorka: PhDr. Mia Fagertun
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

14. 02. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Těžkosti výchovy
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Březen

07. 03. 2019
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Byznys pro společnost
Lektorka: Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

14. 03. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Jak pracovat s emocemi dětí
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

23. 03. 2019
Vzdělávací den Ústí nad Orlicí
(7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, bez programu pro děti
Téma: Hranice ve výchově dětí
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

26. 03. 2019
Vzdělávací půlden Chrudim
 
(4 hodiny vzdělávání), 9:00 – 13:00, bez programu pro děti
Téma: Závislosti a závislé vztahy
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

Duben

04. 04. 2019
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

11. 04. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Využití relaxačních technik pro děti
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

12. 04. 2019
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí (4 hodiny vzdělávání), 15:00 – 19:00, bez programu pro děti
Téma: Hranice ve výchově dětí
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: jan.skarka@amalthea.cz, tel. 733 745 349

26. 04. - 28. 04. 2019
Víkendový pobyt pro děti
(za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Přívrat, Statek U Kubů, Ústeckoorlicko
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: jan.skarka@amalthea.cz, tel. 733 745 349

Květen

02. 05. 2019
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Rozbité děti
Lektor: Mgr. Petr Pražák
Kontaktní osoba: aneta.vondrackova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

09. 05. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Hra jako cesta k poznání a léčení dětí
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Červen

06. 06. 2019
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Práce s motivací u dětí v NRP
Lektorka: Mgr. Ria Černá
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

13. 06. 2019
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Červenec

15. 07. 2019 - 17. 07. 2019
Třídenní pobyt pro pěstouny (klasická pěstounská péče) Heroltice  (20 hodin vzdělávání)
Téma: Změna fungování mozku v pubertě dítěte
Lektorka: Mgr. Gabriela Macková
Místo: Heroltice

22. 07. - 24. 07. 2019
Třídenní pobyt pro pěstouny (příbuzenská pěstounská péče) Klokočov
(20 hodin vzdělávání)
Téma: Změna fungování mozku v pubertě dítěte
Lektorka: Mgr. Gabriela Macková
Místo: Klokočov
Kontaktní osoba: jan.skarka@amalthea.cz. tel. 733 745 349