English

Děti patří do rodin, ne do ústavů!

Datum: 21. 3. 2018
Kategorie: Amalthea

petice Asociace Dítě a Rodina

Asociace Dítě a Rodina zveřejnila v pondělí 19. 03. 2018 text petice "Děti patří do rodin, ne do ústavů". Petice týkající se legislativních změn, které zamezí umísťování nejmenších dětí do ústavní péče, byla zaslána poslancům a poslankyním Parlamentu ČR.

Česká republika je jednou z posledních zemí EU, ve které je stále běžnou praxí umísťovat do ústavní péče i nejmenší děti. Výzkumy o vývoji mozku a většina odborníků napříč systémem se shodují, že ústavní výchova v raném věku vážně poškozuje psychický vývoj dítěte. I navzdory dobré zdravotní péči, materiálnímu vybavení a obětavému personálu nejsou ústavy schopny naplnit psychické a sociální potřeby dětí a zajistit tak podmínky pro jejich zdravý vývoj.

Vláda transformaci systému péče o ohrožené děti schválila již v roce 2012 v Národní strategii ochrany práv a dětí a v Akčním plánu k jejímu naplnění. Dosud ale k proměně systému, až na výjimky (zrušení kojeneckých ústavů ve Zlínském kraji v roce 2016), nedošlo.

Pro dítě je v prvních letech života zcela zásadní zažít blízký a bezpečný vztah s dospělým. Nejde o politiku ani lobbing zájmových skupin, ale o konkrétní děti, kterým běží čas rychle. V loňském roce bylo do ústavů v České republice umístěno více než 1550 dětí mladších 3 let. U dvou třetin dětí to bylo z důvodu sociální situace rodiny nebo neschopnosti rodičů se o děti postarat.

Petice apeluje na nutnost podpořit rozvoj komunitních služeb, které by pomáhaly posilovat kompetence rodičů tak, aby se o své děti dokázali postarat a ony pak nemusely opouštět svou rodinu. V případech, kdy se toto nepodaří je nezbytné zajistit dětem náhradní rodinu. Tento postup odpovídá legislativě ČR i mezinárodním úmluvám. Zejména však naplňuje nezpochybnitelné právo dítěte na rodinu.

PLNÝ TEXT PETICE A MOŽNOST JI PODEPSAT NAJDETE ZDE

My,
níže
podepsaní,
žádáme
prostřednictvím
této
petice
o
přijetí
legislativních
změn,
které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče.
Česká
republika
je
jednou
z
posledních
zemí
EU,
ve
které
je
stále
běžnou
praxí
umisťovat
do
ústavní
péče
i
nejmenší
děti.
Výzkumy
o
vývoji
mozku
a
většina
odborníků
napříč
systémem
se
shodují,
že
ústavní
výchova
v
raném
věku
vážně
poškozuje
psychický
vývoj
dítěte.
I
navzdory
dobré
zdravotní
péči,
materiálnímu
vybavení
a
obětavému
personálu
nejsou
ústavy
schopny
naplnit
psychické
a
sociální
potřeby dětí a zajistit tak podmínky pro jejich zdravý vývoj.
Dlouhé
roky
jsme
ztratili
neustálou
diskuzí
o
něčem,
co
je
již
vědecky
i
mnohaletou
zkušeností
vyspělých
zemí
ověřeno.
Pro
dítě
je
v
prvních
letech
života
zcela
zásadní
zažít
blízký
a
bezpečný
vztah
s
dospělým.
Nejde
zde
o
politiku
ani
lobbing
zájmových
skupin,
ale
o
konkrétní
děti,
kterým
běží
čas
velmi
rychle.
Proto
Vás
žádáme,
abyste
se
aktivně
podíleli
na
řešení
této
problematiky
a
zasadili
se
o
přijetí
odpovídajících
legislativních
změn,
jejichž
součástí
bude
stanovení
věkové
hranice,
před jejímž dosažením nebude možné dítě do ústavního zařízení umístit.
V
loňském
roce
bylo
do
kojeneckých
ústavů
umístěno
více
než
1550
dětí
mladších
3
let.
U
dvou
třetin
dětí
to
bylo
z
důvodu
sociální
situace
rodiny
nebo
neschopnosti
rodičů se o děti postarat.
V
prvé
řadě
je
tak
nutné
podpořit
rozvoj
komunitních
služeb,
které
by
pomáhaly
posilovat
kompetence
rodičů
tak,
aby
se
o
své
dítě
dokázali
postarat
a
dítě
tak
nemuselo
opustit
svou
rodinu.
V
případech,
kdy
dítě
u
svých
rodičů
zůstat
nemůže,
je
nezbytné
zajistit
mu
náhradní
rodinu.
Tento
postup
nejen
odpovídá
legislativě
České
republiky
i
mezinárodním
úmluvám,
ale
zejména
naplňuje
nezpochybnitelné
právo
dítěte
na
rodinu.
Vláda
transformaci
systému
péče
o
ohrožené
děti
schválila
již
v
roce
2012
v
Národní
strategii
ochrany
práv
dětí
a
v
Akčním
plánu
k
jejímu
naplnění.
Dosud
ale
k
proměně
systému
na
výjimky
nedošlo.
Dobrým
příkladem
transformace je Zlínský kraj, který zrušil kojenecké ústavy již v roce 2016.
Vážená
paní
poslankyně,
vážený
pane
poslanče,
ukažte,
že
Vám
zájem
dítěte
není
lhostejný
a
nastartujte
systémové
změny,
které
předchozí
vláda
nebyla
schopna
realizovat. Začněte prosím nyní, pro některé děti včera bylo pozdě.