English

Nastávající matky v obtížné životní situaci se mají na koho obrátit

Datum: 12. 2. 2018
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

TISKOVÁ ZPRÁVA

I letos Amalthea pokračuje, díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové dětem, v projektu zaměřeném na pomoc budoucím maminkám. Služby jsou zacíleny na těhotné ženy a ženy s dětmi do jednoho roku věku v obtížné životní situaci. Smyslem nabízených služeb je, aby dítě zůstalo v péči vlastní matky a nemuselo být umístěno do ústavní péče.

Hledáte tuto formu pomoci nebo víte o někom, kdo ji potřebuje? Oslovte nás!
KONTAKT: tel. 777 752 826, e-mail: eva.cerna@amalthea.cz

Zajištěním vhodných bytových, materiálních a finančních podmínek se Amalthea spolu s klientkami snaží docílit toho, aby mohly po porodu o své dítě samy pečovat. Současně je kladen důraz na navázání vazby mezi maminkou a dítětem.

Amalthea podporuje ženy tak, aby byly po určité době schopny zvládat péči o dítě bez pomoci institucí. Pomáhá jim s vytvářením podpůrných sítí, ať v rodině nebo širším okolí, aby se měly kam obrátit o pomoc. V roce 2017 sociální pracovnící Amalthey pomáhali 17 ženám.

Zapojit se do projektu mohou jak prvorodičky, tak i ženy - matky, kterým bylo dítě v minulosti z péče odebráno. Vybraným ženám, které jsou v tíživé finanční situaci a nemohou ji zlepšit za přispění rodiny, Amalthea pomáhá zajistit i základní potřeby pro novorozence.

LETÁK KE STAŽENÍ ZDE