English

Počítejme společně – finanční gramotnost v ohrožených rodinách s dětmi

Datum: 17. 6. 2019
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Tisková zpráva

Díky finanční podpoře ČSOB Nadačního programu vzdělání jsme v uplynulých 8 měsících úspěšně zrealizovali projekt zaměřený na finanční gramotnost rodin z programu Podpora pro rodinu a dítě. Projekt s názvem Počítejme společně cílil na konkrétní rodiny, jimž pomohl zlepšit zvládání jejich obtížné finanční situace jednotlivých rodin a v neposlední řadě působil preventivně proti dalšímu zhoršení situace.

Projekt reagoval na situaci rodin, kterým se věnujeme. Služba je primárně zaměřena na podporu rodičovských dovedností. V situaci, kdy rodině hrozí ztráta bydlení, rodina nemá prostředky na jídlo a oblečení, je zadlužená a kdy nejsou uspokojovány základní potřeby jejích členů, nemají rodiče dostatek kapacity na péči o děti. 

Během projektu absolvovali rodiče blok čtyř skupinových seminářů v Chrudimi i Ústí nad Orlicí. Mezi tématy jednotlivých seminářů se objevily tyto otázky: Sestavení rodinného rozpočtu, Jak ušetřit, Dluhy a exekuce a další. Na organizované semináře navazovalo individuální poradenství přímo v domácnostech účastníků, celkem se týkalo 20 rodin. 

V oblasti financí bylo zaměstnanci ČSOB pojišťovny vyškoleno i 18 našich pracovníků, kteří si tak zvýšili schopnost poskytovat poradenství v rodinách.