English

Předškolní klub Amálka přijímá nové děti!

Datum: 26. 7. 2017
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

TISKOVÁ ZPRÁVA

Od září 2017 přijímáme nové děti do předškolního klubu Amálka v Chrudimi. V roce 2016 navštěvovalo klub celkem 21 dětí. Tři čtvrtiny z nich byly před prázdninami přijaty do běžných mateřských škol. Část z nich nastupuje do 1. tříd základních škol. Přejeme jim v novém prostředí mnoho pěkných zážitků!

Předškolní klub Amálka provozujeme již pátým rokem. Je určen nejen dětem ale i jejich rodičům. Předškolní příprava je velmi důležitá pro to, aby se děti dokázaly zapojit do vzdělávacího systému. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob. Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v mateřských školách, neboť jim v tom brání finanční problémy rodičů, socio-kulturní bariéry či fyzická nedostupnost mateřských škol. V důsledku toho se pak nemohou adekvátně rozvíjet a při vstupu na základní školu často selhávají.

Klub nabízí přátelské, bezpečné a podnětné prostředí. Dětem poskytujeme systematické, strukturované předškolní vzdělávání. V rámci pravidelného programu jsou zapojovány do různorodých aktivit, při nichž získávají a procvičují základní dovednosti a návyky. Didaktické pomůcky si mohou zapůjčit i domů.

Provozní doba klubu: PO - PÁ 8:00 - 12:00 hod
Přijímáme děti cca od 3 let.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA.

Kontakt:
Předškolní klub Amálka
Městský park 274, Chrudim
tel: 776 491 327
e-mail: ales@amalthea.cz