English

Předškolní klub Amálka zahájil nový školní rok - již šestý!

Datum: 27. 9. 2018
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Tisková zpráva

V předchozím roce navštěvovalo klub, který je součástí projektu Společně do školky celkem 31 dětí. Snahou pracovníků "školky" bylo a je podporovat nejen děti, které sem chodí, ale i jejich rodiče.

Právě pro ně Amalthea uspořádala celkem 11 seminářů, tzv. „kafáren“. Témata seminářů se týkala dětí předškolního věku, např. jak u nich rozvíjet potřebné dovednosti; jak by měl vypadat režim dne předškolního dítěte; jak by se děti měly stravovat a co by nemělo chybět v jejich jídelníčku; jaké jsou vhodné hry a knihy pro předškoláky; jakým způsobem podporovat rozvoj řeči u dětí apod.

Veškeré úsilí věnovali pracovníci tomu, aby připravili děti i rodiče na zápis do běžných mateřských škol a také motivovali rodiče k tomu, aby se svými dětmi k zápisu skutečně šli a zajistili jim tak plnohodnotné předškolní vzdělávání. Podařilo se, že většina dětí skutečně nastoupila do mateřských škol a v klubu nyní zůstali pouze dva předškoláci z předchozího školního roku.

Mimo výše zmíněných aktivit se v Amálce zaměřují na rozvoj znalosti a dovednosti dětí, které jsou běžné pro daný věk. Děti absolvují mnoho aktivit venku a mají zde dostatek pohybu, podnikají „turistické“ výlety po okolí, chodí do lesa, k řece, běhají v parku, navštěvují hřiště a v nepodlení řadě také jiné chrudimské školky, kde se seznamují s tamním prostředím.

V květnu vyrazili  děti i s rodiči na dva dny do přírody, do tábora v Bělči nad Orlicí.  Na posledním, "rozlučkovém" výletě hostila děti ZOO Dvůr Králové nad Labem.

"V současné době je v předškolním klubu zapsáno 12 dětí. Už se těšíme, co nám přinese nový školní rok." říká koordinátorka projektu Jana Peřinová a vzápětí dodává: "Ještě máme několik volných míst."

 Předškolní klub je provozován v rámci projektu „Společně do školky!“, který je spolufinancován EU.