English

Staň se pěstounem!

Datum: 21. 5. 2018
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

Kampaň Amalthey 2018

Takový je název osvětové a náborové kampaně pro rok 2018, podpořené Ministerstvem práce a sociálních věcí a Krajským úřadem Pardubického kraje. Smyslem kampaně je šířit povědomí o náhradní rodinné péči a získat nové zájemce o pěstounskou péči v Pardubickém kraji. Od června 2018 nás budete nás moci potkat na našich infostáncích nebo přijít na zajímavou besedu na téma pěstounství.

V Pardubickém kraji nadále chybí dostatek dlouhodobých pěstounů. Zároveň míra informovanosti veřejnosti o možnosti stát se pěstounem je stále nízká. Dostatečný počet kvalitně připravených pěstounů je přitom hned po podpoře vlastních rodin jednou ze zásadních podmínek transformace systému péče o ohrožené děti.

Kde nás můžete potkat - akce pro veřejnost 

04. 06. 2018   16:00 - 18:00
KRÁLÍKY
- BESEDA PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 
místo konání: mateřské centrum Emma - Králíky
kontakt ZDE

05. 06. 2018  13:00 - 16:00
LANŠKROUN - INFOSTÁNEK
místo konání: náměstí J. M. Marků, Lanškroun
mapa ZDE

06. 06. 2018  11:00 - 16:00
ÚSTÍ NAD ORLICÍ - INFOSTÁNEK
místo konání: Mírové náměstí
infostánek proběhne v rámci akce Městou v pohybu
mapa ZDE

07. 06. 2018   17:30 - 19:30
PARDUBICE
- BESEDA PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 
místo konání: České spořitelna a.s., Třída míru 72, Pardubice, 2. patro
kontakt ZDE

22. 06. 2018   09:00 - 16:00
CHRUDIM - INFOSTÁNEK 
místo konání: letní koupaliště Chrudim
kontakt ZDE