English

Staň se pěstounem!

Datum: 12. 5. 2017
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

Kampaň Amalthey 2017

Takový je název osvětové a náborové kampaně pro rok 2017, podpořené Ministerstvem práce a sociálních věcí a Krajským úřadem Pardubického kraje. Smyslem kampaně je šířit povědomí o náhradní rodinné péči a získat nové zájemce o pěstounskou péči v Pardubickém kraji.

V Pardubickém kraji nadále chybí dostatek dlouhodobých pěstounů. Zároveň míra informovanosti veřejnosti o možnosti stát se pěstounem je stále nízká. Dostatečný počet kvalitně připravených pěstounů je přitom hned po podpoře vlastních rodin jednou ze zásadních podmínek transformace systému péče o ohrožené děti.

Chtěli bychom přitáhnout pozornost veřejnosti k tématu pěstounství. Pokusit se nabourat ustálené mýty a předsudky, kterými je téma pěstounství opředeno. Vyvolat diskuzi o potřebnosti rodiny v životě dítěte, ať vlastní nebo náhradní, namísto ústavní péče, kde dítě nemá šanci se přirozeně rozvíjet.

Cílem kampaně je informovat veřejnost o možnostech náhradní rodinné péče, o vlivu vhodného rodinného prostředí na rozvoj dítěte a v neposlední řadě získat budoucí potenciální zájemce o pěstounskou péči. Budete nás moci potkat na našich infostáncích, přijít na zajímavou besedu na téma pěstounství, zatančit si na koncertě či shlédnout divadelní představení.

Projekt svou podstatou navazuje na osvětovou a náborovou kampaň, kterou Amalthea realizuje již od roku 2010.

Kde nás můžete potkat - akce pro veřejnost

TERMÍNY:

22. 11. 2017   16:00 - 18:00
BESEDA PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI v Ústí nad Orlicí
místo konání: nová pobočka Amalthea z. s. v Ústí nad Orlicí
mapa ZDE

6. 12. 2017   18:30 - 20:00
BESEDA PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI v Chrudimi
místo konání: Gymnázium Josefa Ressela Chrudim
mapa ZDE
beseda následuje po divadelním představení z cyklu Listování (začátek v 17:00)

7. 12. 2017   16:00 - 18:00
BESEDA PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI v Pardubicích
místo konání: Integrační centrum Kosatec
mapa ZDE

PROBĚHLO:
7. 4. 2017 - INFOSTÁNEK - Den zdraví, Palác Pardubice 
8. 6. 2017 - INFOSTÁNEK - Město v pohybu - Ústí nad Orlicí 
21. 6. 2017 - INFOSTÁNEK - Bezpečné prázdniny - Městský park Chrudim 
5. 8. 2017 - BENEFIČNÍ KONCERT pro Amálku - Hobé Music Hall Pardubice 
1. 10. 2017 - INFOSTÁNEK - Den pěstounství - Zámek Pardubice