English

Videotrénink interakcí zvyšuje rodičovské kompetence

Datum: 02. 5. 2018
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

TISKOVÁ ZPRÁVA

K poslednímu dubnu 2018 jsme úspěšně ukončili projekt Rozvoj rodičovských kompetencí - s využitím videotréninku interakcí, který byl finančně podpořen Nadací Agrofert. Cílovou skupinou, kterou jsou ohrožené rodiny s dětmi, se snažíme dlouhodobě podporovat. Kromě intenzivní terénní práce v domácnosti, zacílené na podporu konkrétních dovedností, projekt rozšířil nabídku našich služeb o videotrénink interakcí.

Videotrénink interakcí
(dále VTI) – je považován za krátkodobou a intenzivní formu pomoci, kde centrálním tématem intervence je podpora a rozvoj komunikace, popř. její obnovení, pokud již došlo k jejímu narušení. VTI probíhá tak, že pracovník v přirozeném prostředí rodiny natáčí na videokameru interakce mezi rodičem a dítětem. Z nich pak vybírá krátké úseky, na kterých může rodičům ukázat vliv jejich chování na reakci dítěte.

Metoda je zaměřená na podporu pozitivních reakcí, terapeut poukazuje na konkrétní momenty, kde ukáže, jak dítě dobře zareagovalo na chování rodiče. Posiluje tak dobré rodičovské vzorce chování a tím pomáhá měnit dosavadní pohled rodiče. Metoda podporuje rodiče k větší citlivosti ve vnímání potřeb svých dětí. Předností tohoto postupu je rozvíjení velmi konkrétních možností volby jiného jednání směrem k dítěti. VTI tak může navodit relativně rychlou změnu, rodičům je srozumitelný a mohou tak na „filmu“ zahlédnout, co jim jinak např. ve vypjatých situacích zůstává skryto.

Cílem projektu bylo zvýšení rodičovských kompetencí v ohrožených rodinách s dětmi, zlepšení péče o dítě v rodině a zajištění podmínek pro jeho odpovídající rozvoj.

Více o projektu ZDE