English

Výzva vládě České republiky k jejímu programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti

Datum: 16. 1. 2018
Kategorie: Amalthea

VÝZVA ASOCIACE DÍTĚ A RODINA

Asociace Dítě a Rodina vyzývá vládu, aby do svého programového prohlášení včlenila svůj slib z volebního programu, že bude „pracovat na tom, aby u nás, jako v jedné z posledních zemí v EU, děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů“.

Kromě rozvoje terénních služeb pro rodiny a děti považujeme v oblasti péče o ohrožené děti za klíčové, aby se Česká republika konečně posunula směrem k rozvinutým zemím, které berou nejlepší zájem dítěte opravdu vážně a uzákonila věkový limit pro umisťování dětí do ústavní péče.Ústavní péče má prokázané a neoddiskutovatelné negativní dopady na malé děti. Je třeba, aby se vláda k tomuto problému jasně postavila a splnila to, co slibovala před volbami“, říká Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina.

Oproti 7 bodům ve volebním programu ANO v oblasti péče o ohrožené děti se programové prohlášení vlády v dané oblasti omezuje na pouhých pár vět, navíc velmi vágních, typu „…Zachováme variabilitu forem náhradní péče a budeme ji rozvíjet…“. Jednobarevná vláda nemusí dle názoru Asociace dělat kompromisy vůči svým koaličním partnerům, protože žádné nemá. Neexistuje tedy žádný důvod, proč zrovna takto zásadní otázku jako je omezování ústavní péče pro malé děti, ke které navíc strana zaujala jasné stanovisko, do programového prohlášení nedat.

Asociace apeluje na vládu, aby ukázala, že jí zájem dítěte není lhostejný a realizovala systémové změny, které předchozí vláda nebyla schopna uskutečnit, ačkoli relevantní klíčová ministerstva byla v gesci jedné vládní strany. „Žádné pobytové zařízení nemůže dětem nahradit rodinu. Jsme povinni udělat vše pro zachování práva dítěte vyrůstat v rodině“, vyzývá paní Věduna Bubleová.

Asociace Dítě a Rodina sdružuje 70 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti napříč celou Českou republikou. Cílem Asociace je změnit systém tak, aby české zákony skutečně naplňovaly nejlepší zájem dítěte a umožnily každému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí.

Kontakt:

Anna Krbcová (tajemnice)                                           Kamila Tomanová (koordinátor) +420 603 402 309                                                  +420 602 274 937
e-mail: anna.krbcova@ditearodina.cz                      e-mail: kamila.tomanova@ditearodina.cz