English

Zápis do mateřských škol se blíží!

Datum: 06. 4. 2018
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

podrobné informace pro rodiče

Ve čtvrtek 3. května a v pátek 4. května 2018 proběhne zápis do mateřských škol. Pro děti, které jsou pětileté je zápis povinný!

Kdy jsou zápisy do mateřských škol? Která školka je pro nás spádová? Jaké mám mít s sebou doklady? Jak mám postupovat při podání žádosti?

Odpovědi na tyto a další otázky najdete v Příručce pro rodiče předškolních dětí, kterou vytvořili pracovníci Předškolního klubu Amálka ve spolupráci s mateřskými školami v Chrudimi a s odborem školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim.

INFORMACE PRO RODIČE KE STAŽENÍ ZDE