English

Dobrovolnictví je příběh.

Vytvoř si ten svůj... 

Zapojte se jako dobrovolník v Amalthee a pomáhejte dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách nebo v rodinách, které se nachází v obtížné životní situaci.

OD SRPNA 2017 HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU - CHRUDIM

FORMY ZAPOJENÍ

Dobrovolníci nám pomáhají již 14 let.

Dobrovolnický program je pevnou součástí služeb programů Centrum náhradní rodinné péče a Podpora pro rodinu a dítě, kde dobrovolníci nabízejí podporu náhradním rodinám i rodinám v obtížné životní situaci.

Program „Dobrovolnictví v Amalthea“ je akreditován u MVČR jako dobrovolnický program a nabízí zájemcům o dobrovolnictví širokou škálu uplatnění i podporu při výkonu dobrovolnické činnosti.

NECHTE SE INSPIROVAT PŘÍBĚHY NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ

Dobrovolníků si vážíme, a proto je podporujeme.

Zapojení dobrovolníků do služeb Amalthea z. s. považujeme za významný prvek zvyšování jejich kvality a efektivity.

Dobrovolníkům zajišťujeme potřebné zázemí a servis pro výkon dobrovolnické činnosti.
Umožňujeme dobrovolníkům rozvíjet svůj osobní i profesní potenciál.

Dobrovolnictví v Amalthee podporují: Pardubický kraj, MPSV, CZ LOKO, Siemens, LESY ČR