English

Formy zapojení

Odpolední klub pro náhradní rodiny

V rámci Odpoledního klubu pro náhradní rodiny dobrovolníci pomáhají s realizací programu pro děti a s jejich zapojováním do hravých aktivit. 

Odpolední klub probíhá 1 x měsíčně v Chrudimi a České Třebové (s výjimkou letních prázdnin): 

Chrudim (Městský Park 274) - 1. čtvrtek v měsíci od 16 do 18 hodin 
Česká Třebová (Hýblova 546) - 2. čtvrtek v měsíci od 16 do 18 hodin

Pomoc v rodině 

Dobrovolníci nabízí podporu konkrétní rodině, a to přímo v jejím domácím prostředí. Podporují děti ve školní přípravě, věnují se s nimi volnočasovým aktivitám. Dobrovolníci také mohou podporovat rodiče svými dovednostmi v péči o dítě nebo o domácnost.

Dobrovolník asistuje konkrétním dětem/rodinám po dobu min. půl roku, a to dle časových možností dobrovolníka (zpravidla 1 – 2 hodiny/týden). Rodiny pochází z celého Pardubického kraje.

Setkání rodin a pobyty pro děti

V rámci setkání rodin nebo pobytů dětí (bez přítomnosti rodičů) dobrovolníci pomáhají s realizací programu pro děti a s jejich zapojováním do hravých aktivit připravovaných sociálním pracovníkem.

Setkání mají jednodenní, dvoudenní nebo třídenní formu, probíhají v rekreačních střediscích v Pardubickém kraji nebo v místě poboček Amalthea (Chrudim, Česká Třebová). Do roka proběhne cca 12 setkání. Na vícedenních akcích dobrovolníkům hradíme stravu a ubytování.

Rodinná setkání

Rodinné setkání, vedená koordinátorem, umožňují členům širší rodiny podílet se na řešení situace jejich dítěte bez přítomnosti odborníků. Zatímco dospělí diskutují možná řešení situace konkrétního dítěte, tak pro ostatní děti je připraven hravý program, s jehož realizací pomáhají dobrovolníci.

Rodinná setkání probíhají zhruba jednou za měsíc. Délka setkání bývá 4 až 6 hodin. Dobrovolníky na místo rodinného setkání v případě potřeby dopraví koordinátor rodinného setkání.

Odlehčovací péče

Úkolem dobrovolníka je dočasné hlídání a péče o děti v době, kdy si pěstouni/rodiče potřebují zařídit neodkladné záležitosti anebo vytvořit prostor pro vlastní odpočinek.

Dobrovolník se před hlídáním dětí důkladně seznámí s rodinou a rodina zase s dobrovolníkem. Frekvence i délka hlídání závisí na společné dohodě a aktuální potřebě. Rodiny pochází z celého Pardubického kraje.

Předškolní klub Amálka

Klub je určen dětem ve věku od 3 do 7 let a jeho cílem je rozvíjet dovednosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí tak, aby se mohly později zapojit do běžných mateřských nebo základních škol. V klubu dobrovolníci pomáhají pracovníkům se zapojováním dětí do hravých aktivit.

Provoz klubu Amálka: úterý až pátek od 8 do 12 hodin, Městský park 274, Chrudim
K aktivitám klubu patří i jednodenní výlety, kdy dobrovolníci pomáhají s realizací programu i zajištěním bezpečí dětí.

Pomoc s realizací osvětových akcí

V rámci pořádání osvětových a propagačních aktivit dobrovolníci pomáhají např. s roznosem letáků, organizační výpomocí během akce nebo prodejem propagačních předmětů.

Osvětové a propagační akce pořádáme pravidelně v průběhu celého roku. Pomoc dobrovolníků nám umožňuje zajistit hladký a úspěšný průběh akce určené široké veřejnosti.