English

Jak se stát dobrovolníkem


Kontaktujte nás

Podle místa Vašeho bydliště kontaktujte koordinátora dobrovolníků buď z Chrudimi nebo Ústí nad Orlicí (telefonicky či emailem), který Vás pozve k motivačnímu pohovoru. Nebo napište na dobrovolnictvi@amalthea.cz (můžete využít kontaktní formulář na konci stránky).

Co čeká každého zájemce o dobrovolnictví?

Schůzka s koordinátorem dobrovolníků
(motivační pohovor se zájemcem o dobrovolnictví, který slouží ke zjištění motivací i bližšímu seznámení s konkrétními možnostmi uplatnění v organizaci).
Vstupní školení
(uzavření dobrovolnické smlouvy, seznámení s právy a povinnostmi, uzavření pojištění pro dobrovolníka).
Odborné školení
(seznámení s potřebami rodin/dětí v náhradní rodinné péči/v obtížné životní situaci).
Postupné seznámení s činností 
(ve prospěch rodin/dětí nebo organizace pod vedením pověřeného pracovníka organizace).

Kdo je dobrovolník a kdo jím může být?

• Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, své vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí.
• Dobrovolníky v Amalthee se stávají lidé napříč věkovým spektrem od mladých dospělých (15+) po lidi v důchodovém věku, napříč pracovním/studijním zaměřením (studenti, absolventi, ženy na mateřské dovolené, pracující, i dočasně nezaměstnaní).
• Dobrovolníkem se stává v Amalthea takový zájemce o dobrovolnictví, který úspěšně projde motivačním rozhovorem, vstupním a odborným proškolením, je prakticky seznámen s dobrovolnickou činností a má vhodné motivace k výkonu dobrovolnické činnosti.

Co nabízíme našim dobrovolníkům?

• Odborné proškolení v tématu potřeb dětí.
• Konzultace dobrovolnické činnosti s pracovníky a supervizi.
• Bezplatné vzdělávací a sebezkušenostní semináře.
• Nahlédnutí do metod sociální práce s rodinou.
• Potvrzení o dobrovolnické činnosti.

Napište nám