English

Mediace

Mediace pomáhá ochránit děti před důsledky konfliktu dospělých

Konflikty jsou součástí našeho každodenního života. Mnohé z nich dokážeme zvládnout sami, některé se nám však nedaří dlouhodobě vyřešit a přinášejí nám trápení, napětí a obavy z budoucnosti. Nejvíce se nás konflikty dotýkají, pokud je zažíváme s nejbližšími lidmi. V případech sporů mezi rodiči trpí nejvíce děti.

Velice účinným nástrojem při překonávání rodinných konfliktů, které mohou svou závažností ohrožovat zdravý vývoj dítěte, je mediace. Je to kultivovaný, úspěšný a rychlý způsob řešení konfliktu, který za pomoci třetí strany – mediátora, vede ke smírnému řešení. Cílem mediace je dohoda, která je přijatelná pro obě strany konfliktu.

V současnosti je u nás mediace nejvíce využívána k řešení sporů mezi rodiči v době před rozvodem, během něj a po něm. Rodiče potřebují vyřešit spoustu témat – podle jakých pravidel budou děti vychovávány, jak budou naplňovány jejich potřeby, kde budou po rozchodu bydlet, jak budou probíhat kontakty s druhým rodičem, otázky výživného apod. Rodinná mediace může pomoci i s dalšími starostmi jako jsou: komunikační těžkosti, rozpory v názorech na výchovu, rozcházející se představy o tom, jak má rodina fungovat, kontakty s prarodiči či výchovné problémy dětí.

Mediace pomáhá dospělým co nejvíce ochránit své děti před důsledky rozpadu rodiny. Pokud rodiče projdou rodinnou mediací, mohou důležité otázky týkající se rozchodu vyřešit rychle, dokážou spolu komunikovat i v budoucnu a mají šanci vyhnout se zdlouhavému a citově náročnému rozvodu u soudu. Mediace může pomoci s nastavením pravidel, která vyhovují oběma partnerům a tím situaci rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane v kontaktu s oběma rodiči a navíc získá zkušenost, že je možné a reálné těžkosti v životě díky společnému úsilí vyřešit.

Mediace je určena pro rodiny s nízkými příjmy, které bydlí v Pardubickém kraji a je poskytována v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. SLUŽBA JE ZDARMA.

LETÁK RODINNÁ MEDIACE ke stažení ZDE

Kontakt pro zprostředkování mediace:
Bc. Michaela Skalická
tel.:
777 752 825
e-mail:
michaela.skalicka@amalthea.cz

Český rozhlas Pardubice - radioporadna 25.2.2015
Máte problémy v rodině? Řešení můžete najít s mediátorem. (záznam ve formátu mp3)