English

Kontakty - Podpora pro rodinu a dítě (Chrudim)

Podpora pro rodinu a dítě

Mgr. Jana Ženíšková
vedoucí týmu, sociální pracovnice, rodinná mediátorka
tel: 777 033 602
e-mail: jana@amalthea.cz

Bc. Eva Černá
zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
tel: 777 752 826
e-mail: eva.c@amalthea.cz


Bc. Anna Handlířová
sociální pracovnice
tel: 776 752 819
e-mail: anna@amalthea.cz


Bc. Aneta Hemerková
sociální pracovnice
tel: 773 952 820
e-mail: aneta.h@amalthea.cz

Mgr. Gabriela Pavlíková
koordinátorka rodinných konferencí, rodinná mediátorka
tel: 774 452 077
e-mail: gabina@amalthea.cz

Mgr. Jana Peřinová
sociální pracovnice
tel: 731 313 847
e-mail: jana.p@amalthea.cz


Předškolní klub Amálka

Iva Dopitová
pracovnice předškolního klubu
tel: 777 752 824
e-mail: iva.d@amalthea.cz

Mgr. Aleš Jirásek
pracovník předškolního klubu
tel: 776 491 327
e-mail: ales@amalthea.cz

Radka Olivová
pracovnice předškolního klubu
tel: 774 214 696
e-mail: radka@malthea.cz

Mgr. Jana Peřinová
koordinátorka projektu
tel: 731 313 847
e-mail: jana.p@amalthea.cz

tel: 731 313 847
e-mail: jana.p@amalthea.cz