English

Předškolní klub Amálka

Předškolní příprava je velmi důležitá pro to, aby se děti dokázaly zapojit do vzdělávacího systému. U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí toto platí dvojnásob. Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v mateřských školách, neboť jim v tom brání finanční problémy rodičů, socio-kulturní bariéry či fyzická nedostupnost mateřských škol. V důsledku toho se pak nemohou adekvátně rozvíjet a při vstupu na základní školu často selhávají.

PROVOZNÍ DOBA předškolního klubu Amálka:
PO - PÁ od 8:00 do 12:00 hodin,
Městský park 274, 537 01 Chrudim

Od 01. 01. 2017 provozujeme předškolní klub v rámci projektu Společně do školky!

Pro koho je Předškolní klub Amálka určen?

  • Pro děti ve věku 3 – 6 let z Chrudimi a okolí z rodin ohrožených sociálním vyloučením, stigmatizací a dalšími rizikovými jevy, tedy z prostředí, ve kterém není věnován dostatek pozornosti rozvoji znalostí a dovedností nezbytných pro budoucí školní úspěch dítěte. 

  • Předškolní klub Amálka se zaměřuje na podporu rodičů a nejbližšího sociálního okolí dítěte. Snahou pracovníků klubu je aktivně zapojit rodiče do vzdělávání svých dětí, motivovat je a rozvíjet jejich kompetence tak, aby byli svému dítěti oporou na jeho cestě vzdělávacím procesem.

  • K aktivitám klubu patří i jednodenní výlety, kde nám dobrovolníci pomáhají s realizací programu i zajištěním bezpečí dětí.

Aktuálně navštěvuje předškolní klub Amálka 13 dětí. Pro rodiče jsou 1x měsíčně organizovány vzdělávací akce . Již proběhl seminář o významu předškolního vzdělávání a seminář na téma zdraví dětí a předcházení nemocem.

Rodiče jsou zapojováni do aktivit klubu v rámci tzv. rodičovských dnů.  Zároveň dobrovolníci doučují několik dětí z 1. až 3. tříd. Jedná se zejména o děti, které navštěvovaly předškolní klub a potřebují další podporu na základní škole.

Svou činností chceme prostřednictvím pravidelných a strukturovaných vzdělávacích aktivit dětem předávat znalosti, dovednosti a návyky nezbytné k úspěšnému vstupu do mateřské školy, přípravné třídy a prvních tříd základních škol. 

Co předškolní klub Amálka nabízí?

  • Odborné předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
  • Naplnění individuálních potřeb dítěte ve všech oblastech rozvoje, které jsou jeho předškolnímu věku vlastní.
  • Rozvoj dovedností a znalostí dětí prostřednictvím vzdělávacích her a tematické předškolní výchovy.
  • Zprostředkování pozitivní zkušenosti se vzdělávacím systémem dětem i jejich rodičům a motivaci k dalšímu vzdělávání.
  • Poradenství při výchově dítěte a asistenci při výběru mateřské či základní školy.
  • Včasné podchycení případných vzdělávacích nebo výchovných obtíží dítěte.
  • Organizaci společných setkání rodičů, jejichž děti navštěvují předškolní klub.

Chcete aby Vaše dítě navštěvovalo předškolní klub Amálka?
Zavolejte na uvedený kontakt a domluvte si schůzku. Pracovník klubu Vám poskytne veškeré informace o fungování, podmínkách přijetí a pravidlech předškolního klubu.

Kontakt na pracovníky:

Mgr. Aleš Jirásek
pracovník předškolního klubu
tel.: 776 491 327
email: ales.jirasek@amalthea.cz

Ivana Dopitová
pracovnice předškolního klubu
tel.: 777 752 824
email: ivana.dopitova@amalthea.cz

Radka Olivová
pracovnice předškolního klubu
tel: 774 214 696
e-mail: radka.olivova@malthea.cz

Mgr. Jana Peřinová
koordinátorka projektu
tel: 731 313 847
e-mail: jana.perinova@amalthea.cz

X
4 .května od 9:00 do 17:00 hod.  a 5. května od 9:00 do 11:00 hod