English

Základní data organizace

Amalthea z.s.
IČ: 266 47 214
č.ú.: 107-362280257/0100

Datová schránka: ID s84cc3a

tel.: 466 302 058 
amalthea@amalthea.cz 
www.amalthea.cz

Sídlo spolku (mapu najdete zde):
Městský park 274
537 01 Chrudim IV

Pobočka Česká Třebová (mapu najdete zde)
Hýblova 546
560 02 Česká Třebová 
tel.: 773 512 525