English

Akce pro rodiny 2023 - CNRP

Listopad

 

21. 11. 2023 
Vzdělávací půlden Chrudim (4 hodiny vzdělávání) 9:00 - 13:00
Téma: Rituály v životě dítěte
Lektorka:
PhDr. Mia Fagertun
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Skokanová, ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

23. 11. 2023
POZOR! AKCE SE KVŮLI MALÉMU POČTU ZÁJEMCŮ RUŠÍ.

Vzdělávací půlden Ústí nad Orlicí (4 hodiny vzdělávání) 15:00 - 19:00
Téma: Cesta pěstounského dítěte školským systémem
Lektorka:
Paedr. Markéta Havlíčková
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Prosinec 

7. 12. 2023
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství

Lektorka: Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Skokanová, ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

14. 12. 2023
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka:
Mgr. Petra Ryšinová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Proběhlo:

Leden

12. 1. 2023
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka: Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Skokanová, ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

12. 1. 2023
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka: Mgr. Petra Ryšinová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Únor

9. 2. 2023
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 -18:00
Téma: Jak trauma v dětství ovlivňuje utvářeni vztahů a zdraví v dospělosti
Lektorka:
 PhDr. Mia Fagertun
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Skokanová, ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

9. 2. 2023
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 -18:00
Téma: Zkušenosti z terapeutického rodičovství I.
Lektorka:
 Mgr. Petra Ryšinová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

18. 2. 2023
Vzdělávací den Chrudim (7 hodin vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Závislosti
Lektorka:
 PhDr. Mia Fagertun
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Doležalová, dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818                             

Březen

9. 3. 2023
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Specifické projevy dětí v NRP
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Martincová, katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 773 952 820

9. 3. 2023
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Zkušenosti z terapeutického rodičovství II.
Lektorka: Mgr. Petra Ryšinová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

18. 3. 2023
TATO AKCE SE Z DŮVODU MALÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH NEKONÁ.

Vzdělávací den Ústí nad Orlicí (7 hodin vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Trauma v životě dítěte
Lektor:
 Mgr. Zuzana Říhová
Kontaktní osoba: Nikola Mrázková, DiS., nikola.mrazkova@amalthea.cz, tel. 732 491 718

Duben

6. 4. 2023
TATO AKCE SE Z DŮVODU MALÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH NEKONÁ.

Vzdělávací půlden Ústí nad Orlicí (4 hodiny vzdělávání) 9:00 - 13:00
Téma: Kyberšikana a pohyb na síti
Lektor:
 Ing. Petr Kadlec, DiS.
Kontaktní osoba: Nikola Mrázková, DiS., nikola.mrazkova@amalthea.cz, tel. 732 491 718

6. 4. 2023
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Kontakt dětí v NRP (rodina náhradní a rodina biologická)
Lektorka:
 Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Skokanová, ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840 

13. 4. 2023
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Zkušenosti z terapeutického rodičovství III.,
Lektorka:
 Mgr. Petra Ryšinová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

14. 4.  - 16. 4. 2023
Víkendový pobyt pro děti (respit pro pěstouny)
 
Místo: Statek U Kubů Přívrat
Kontaktní osoba: Nikola Mrázková, DiS., nikola.mrazkova@amalthea.cz, tel. 732 491 718

Květen

4. 5. 2023
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Psychosomatika
Lektorka:
 PhDr. Mia Fagertun
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Skokanová, ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777752 840

11. 5. 2023
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Zkušenosti z terapeutického rodičovství IV.
Lektorka:
 Mgr. Petra Ryšinová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842       

Červen

1. 6. 2023
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Rozdílné potřeby ve výchově kluků a děvčat
Lektorka: PhDr Mia Fagertun
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Minaříková, barbora.minarikova@amalthea.cz,
tel. 776 752 819

3. 6. 2023
Vzdělávací den Chrudim (7 + 1 hodina vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Cesta pěstounského dítěte školským systémem
Lektorka: PaedDr. Markéta Havlíčková
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Doležalová, dagmar.dolezalova@amalthea.cz,
tel. 777 752 818

8. 6. 2023
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka:
 Mgr. Petra Ryšinová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Červenec

10. 7. - 12. 7. 2023
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny (příbuzní) (24 hodin vzdělávání)
Téma:
 Zvládání stresu, nepříjemných emocí a péče o sebe sama
Lektorka:
 Mgr. Zuzana Říhová
Kontaktní osoba: Nikola Mrázková, DiS., nikola.mrazkova@amalthea.cz, tel. 732 491 718

17. 7. - 19. 7. 2023
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny
 (zprostředkovaní)  (24 hodin vzdělávání)
Téma: Zvládání stresu, nepříjemných emocí a péče o sebe sama
Lektorka:
 Mgr. Zuzana Říhová
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Doležalová, dagmar.dolezalova@amalthea.czc, tel. 777 752 818

Září

7. 9. 2023 
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Vzdělávání dětí se specifickými potřebami
Lektorka:
 Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Minaříková, barbora.minarikova@amalthea.cz, tel. 776 752 819

14. 9. 2023 
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00-18:00
Téma: Příprava dítěte na samostatný život
Lektorka:
 Mgr. Lenka Tomiková
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

23. 9. 2023
Vzdělávací den Chrudim (7 + 1 hodina vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Co nám řekne dětská hra
Lektorka:
 PhDr Mia Fagertun
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Skokanová, ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

Říjen

5. 10. 2023
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka:
 Mgr. Dagmar Doležalová
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Doležalová, dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818              

12. 10. 2023
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Problémové projevy chování dětí v NRP a vhodné výchovné postupy
Lektorka:
 Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

20. 10. - 22. 10. 2023
Víkendový pobyt pro děti (respit pro pěstouny) 
Místo:
 Trpišov, Hostinec Obora, okres Chrudim
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Doležalová, dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818              

21. 10. 2023 AKCE SE Z DŮVODU MALÉHO POČTU ZÁJEMCŮ RUŠÍ!!!
Vzdělávací den Ústí nad Orlicí (7 +1 hodina vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Praxe terapeutického rodičovství
Lektorka:
 Mgr. Zuzana Říhová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842