English

Akce 2020

Vážení pěstouni, všechny vzdělávací akce jsou do konce roku zrušeny. O náhradních termínech budete informování e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávací a odlehčovací akce jsou určeny zejména pro pěstouny, kteří s Amalthea uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Účastí na vzdělávání mohou pěstouni splnit povinných 24 hodin vzdělávání za rok. Dále jsou některé z nich (odpolední kluby, vzdělávací dny) určeny také všem adoptivním rodičům, kteří s Amalthea spolupracují, zájemcům o náhradní rodinnou péči, kteří na přijetí dítěte čekají nebo teprve zvažují, zda se pěstouny či adoptivními rodiči stanou.

Na jednotlivé akce je třeba se přihlásit předem přes uvedenou kontaktní osobu či klíčového pracovníka rodiny. 

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péči s OSPOD či jiným subjektem, mohou v případě volné kapacity Vzdělávací akce také využít pro své vzdělávání, je však třeba se předem domluvit na podmínkách (zejména finančních) s jejich doprovázejícím subjektem a předem domluvit svou účast prostřednictvím kontaktní osoby.

Akce 2020

Proběhlo:

Leden
09. 01. 2020
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: " Zdravý spánek u dětí i dospělých "
Lektorka:
 Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

09. 01. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Únor
06. 02. 2020
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Nové trendy ve vzdělávání (Hejného metoda, Comenia Script a další)
Lektorka:
 Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

13. 02. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00
Téma: Krize v rodičovství (náročná výchova, pocit selhání apod.)
Lektorka: Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Březen 

05. 03. 2020
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Zrak a jeho vývoj/ Možnost orientačního vyšetření zraku přístrojem Plusoptix - Zde je vhodná přítomnost dětí na vyšetření zraku. Bude nutné se nahlásit předem, abychom mohli zajistit hlídání dětí na dětském programu a pak vyšetření zraku přístrojem.
Lektorka:
 Mgr. Dagmar Doležalová
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

07. 03. 2020
Vzdělávací den Chrudim (7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:00
Téma: Rozbité dítě
Lektor:
 Mgr. Petr Pražák
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

12. 03. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou
Lektorka:
 Mgr. Lucie Farníková
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

14. 03. 2020
Vzdělávací den v Ústí nad Orlicí (7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, bez programu pro děti
Téma: Komunikace se školou
Lektorka:
 Mgr. Lenka Velebná
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Duben

02. 04. 2020 
Odpolední Klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Smrt jako součást života a jak o tom mluvit s dětmi
Lektor: bude upřesněn.
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

09. 04. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Náprava a budování citové vazby dítěte
Lektorka: 
Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

17. 04 - 19. 04. 2020
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Přívrat, Statek U Kubů, okres Ústí nad Orlicí
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

23. 04. 2020
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí (4 hodiny) 15:00 – 19:00
Téma: Trauma v minulosti dítěte, 
Lektorka:
 Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz,  tel. 777 752 842

Květen

07. 05. 2020
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: PC, mobily, tablety a jiná kouzelná zařízení, sociální sítě a jejich dopad na osobnost a jejich zdraví
Lektorka: 
Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

14. 05. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: O dětské psychiatrii
Lektorka:
 Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Červen

04. 06. 2020
Odpolední Klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Stres z vysvědčení a hodnocení
Lektorka:
 Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

11. 06. 2020 
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Červenec

20. - 22. 07. 2020
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny 
(20 hodin vzdělávání) – příbuzenecká PP
Téma: Komunikace a vztahy v rodině se zaměřením na obtížné zvládání emocí,
Lektor: Mgr. Filip Hajna
Místo: Zámeček Klokočov, okres Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

27. - 29. 07. 2020
Třídenní pobyt pro klasické pěstouny (20 hodin vzdělávání), s programem pro děti
Téma: Komunikace a vztahy v rodině se zaměřením na obtížné zvládání emocí
Lektor: Mgr. Filip Hajna
Místo: Zámeček Klokočov, okres Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz,  tel. 777 752 833

Září 

10. 09. 2020
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Nástup do školy a systém domácí přípravy
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

10. 09. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Ne-bezpečí internetu
Lektor: Ing. Petr Kadlec, DiS.
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Říjen 

01. 10. 2020
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Čeho by si měl rodič všímat ve vývoji svého dítěte
Lektorka: Mgr. Dagmar Doležalová
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

08. 10. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Děti a škola (denní režim, komunikace s učiteli, …)
Lektorka: Mgr. Kateřina Adamcová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Zrušeno:

Listopad

05. 11. 2020
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Podpora komunikačních schopností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku - logopedie
Lektorka:
 Mgr. Martina Sádovská
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

12. 11. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Děti a třídní kolektiv
Lektorka: Mgr. Kateřina Adamcová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

19. 11. 2020
Vzdělávací půlden Chrudim (4 hodin vzdělávání), 9:00 – 13:00
Téma: Jak vzniká sebeúcta u dětí
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

26. 11. 2020
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí (4 hodiny vzdělávání), 15:00 – 19:00
Téma: Děti a emoce
Lektorka:
 Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

28. 11. 2020
Vzdělávací den v Ústí nad Orlicí
 (7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, bez programu pro děti
Téma: Problémové chování dětí (lhaní, krádeže, agresivní chování,…)
Lektor: Mgr. Milan Jirout
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz,  tel. 777 752 833

13. - 15. 11. 2020
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Trpišov, Hostinec Obora, okres Chrudim
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

Prosinec

03. 12. 2020
Odpolední Klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství, provází Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

10. 12. 2020
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833