English

Akce pro rodiny 2021

Listopad

4. 11. 2021
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Podpora komunikačních schopností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku - logopedie
Lektorka: Mgr. Martina Sádovská
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

5. 11. - 7. 11. 2021
Víkendový pobyt pro děti
 (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Trpišov, Hostinec Obora, okres Chrudim
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

11. 11. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: bude upřesněno
Lektorka: Mgr. Kateřina Adamcová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

13. 11. 2021
Vzdělávací den v Ústí nad Orlicí 
(7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, bez programu pro děti Téma: Problémové chování dětí (lhaní, krádeže, agresivní chování,…)
Lektor: Mgr. Milan Jirout
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

18. 11. 2021
Vzdělávací půlden Chrudim 
(4 hodin vzdělávání), 9:00 – 13:00
Téma: Závislosti a duševní onemocnění u rodičů v NRP

Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: 
zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

25. 11. 2021
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlic
í (4 hodiny vzdělávání), 15:00 – 19:00
Téma: Trauma v minulosti dítěte
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: nikola.mrazkova@amalthea.cz, tel. 732 491 718

Prosinec

2. 12. 2021
Odpolední Klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
provází Bc. Ivana Skokanová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

9. 12. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Proběhlo:

Leden

7. 1. 2021
ZMĚNA:
Odpolední klub Chrudim na téma Podpora komunikačních schopností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku - logopedie, Lektorka: Mgr. Martina Sádovská, se přesouvá na listopadový termín.
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

Pro zájemce o toto téma vkládáme odkaz na webinář (započítány 2 hodiny vzdělávání).

ZRUŠENO: 14. 1. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Lektorka: Mgr. Lucie Farníková
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Únor

ZRUŠENO: 4. 2. 2021
Odpolední klub Chrudim
 (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Problematika ADHD
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

ZRUŠENO: 11. 2. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Budování citové vazby
Lektorka:
Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

27. 2. 2021
ZRUŠENO: Vzdělávací den Chrudim 
(7 hodin vzdělávání), 9:00 -16:00, bez programu pro děti
Téma: Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Lektorka: PhDr. Mia Fagertun
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz,777 752 840

Březen

ZRUŠENO: 4. 3. 2021
Odpolední klub Chrudim
 (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Trauma
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

ZRUŠENO: 6. 3. 2021
Vzdělávací den Ústí nad Orlicí 
(7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, bez programu pro děti Téma: Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami
Lektorka:
Mgr. Kateřina Adamcová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

ZRUŠENO: 11. 3. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Jak pracovat s traumatem dítěte
Lektor:
Mgr. Milan Jirout
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Duben

ZRUŠENO: 2. 4. 2021
Odpolední Klub Chrudim
 (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Budování citové vazby
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Martincová, katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

ZRUŠENO: 8. 4. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Děti a vztahy (sourozenci, autority, vrstevníci)
Lektorka:
Mgr. Kateřina Adamcová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

ZRUŠENO: 9. 4. - 11. 4. 2021
Víkendový pobyt pro děti
(za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Přívrat, Statek U Kubů, Ústeckoorlicko
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

ZRUŠENO: 20. 4. 2021
Vzdělávací půlden v Ústí nad Orlicí
(4 hodiny vzdělávání), 14:00 – 18:00
Téma: Závislosti a duševní onemocnění u rodičů dětí v NRP
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

ZRUŠENO: 27. 4. 2021
Vzdělávací půlden v Chrudimi
(4 hodiny), 9:00 – 13:00, bez programu pro děti
Téma: Vývoj sexuality dítěte
Lektorka: 
Mia Fagertun
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

Květen

ZRUŠENO: 6. 5. 2021
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti
Téma: Děti a emoce
Lektorka: 
Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

ZRUŠENO: 13. 5. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Postavení pěstounské rodiny v systému náhradní rodinné péče
Lektor: Mgr. Milan Jirout
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

ZMĚNA: 15. 5. 2021
Vzdělávací den Chrudim
(8 hodin vzdělávání), 9:00 - 16:00
Téma: Vzdělávání dětí se specifickými potřebami (inkluze) se přesouvá na 12. 6. 2021.
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

Prosím zájemce o tuto akci aby se nahlásili nejpozději do 25. 5. 2021 na e-mail katerina.martincova@amalthea.cz  Podle počtu zájemců vyhodnotíme zda má smysl akci v novém termínu pořádat.

Červen

3. 6. 2021
Odpolední Klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči
Lektorka:
 Mgr. Ria Černá /Monika Semerádová
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

10. 6. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Zdravý vývoj dítěte
Lektorka: Mgr. Dagmar Doležalová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

12. 6. 2021 (z důvodu vládních nařízení přesunuto z 15. 5. 2021)
Vzdělávací den Chrudim
(8 hodin vzdělávání), 9:00 - 16:00
Téma: Vzdělávání dětí se specifickými potřebami (inkluze)
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

Červenec

19. - 21. 7. 2021
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny
 (20 hodin vzdělávání) – příbuzenská PP
Téma: Komunikace a vztahy v rodině
Lektor: Mgr. Filip Hajna
Místo: Zámeček Klokočov (u Seče)
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

26. 7. - 28. 7. 2021
Třídenní pobyt pro pěstouny Klokočov
(20 hodin vzdělávání)
Téma: Komunikace a vztahy v rodině
Lektor:
Mgr. Filip Hajna
Místo:
Zámeček Klokočov (u Seče)
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Září 

2. 9. 2021
Odpolední klub Chrudim 
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti  Téma: Postavení pěstounské rodiny v systému náhradní rodinné péče
Lektor: Mgr. Milan Jirout
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

9. 9. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: Děti a emoce
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: lucie.farnikova@amalthea.cz, tel. 777 752 833

Říjen

7. 10. 2021
Odpolední klub Chrudim
 (2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti 
Téma: Rizika sociálních sítí
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

14. 10. 2021
Odpolední klub Ústí nad Orlicí
(2 hodiny vzdělávání), 16:00 – 18:00, s programem pro děti Téma: bude upřesněno
Lektor: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz , tel. 777 752 842

19. 10. 2021
Vzdělávací půlden Chrudim
(4 hodiny), 9:00 – 13:00, bez programu pro děti
Téma: Násilí v kontextu rodiny
Lektorka: Mia Fagertun
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777752840

23. 10. 2021 POZOR ZMĚNA - tento seminář se přesouvá na 13. 11. 2021
Vzdělávací den v Ústí nad Orlicí 
(7 hodin vzdělávání), 9:00 – 16:30, bez programu pro děti Téma: Problémové chování dětí (lhaní, krádeže, agresivní chování,…)
Lektor: Mgr. Milan Jirout
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842