English

Akce pro rodiny 2022 - CNRP

Září

1. 9. 2022
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Problémové projevy chování dětí v NRP a vhodné výchovné postupy
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

3. 9. 2022 ZRUŠENO
Vzdělávací den Chrudim (8 hodin vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Vzdělávání dětí se specifickými potřebami ve škole (zaměřeno na děti v NRP) 
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

8. 9. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Děti a škola (denní režim, komunikace s učiteli, třídní kolektiv…)
Lektorka: Mgr. Kateřina Adamcová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Říjen

6. 10. 2022
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Práce s identitou dětí v NRP
Lektorka: Phdr. Mia Fagertun
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

7. 10. - 9. 10. 2022
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Trpišov, Hostinec Obora, okres Chrudim
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

13. 10. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Kids Skills
Lektor: Bc. Václav Neruda, DiS.
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

22. 10. 2022
Vzdělávací den Ústí nad Orlicí (8 hodin vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Vzdělávání dětí se specifickými potřebami (inkluze)
Lektor: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Listopad

3. 11. 2022
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Zdravá komunikace v rodině
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: zuzana.rencinova@amalthea.cz, tel. 730 891 330

10. 11. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Když má dítě dvě rodiny – náhradní a biologickou
Lektorka: Mgr. Ria Černá
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

20. 11. 2022
Vzdělávací půlden Chrudim (4 hodiny vzdělávání) 9:00 - 12:00
Téma: Truchlení u dětí – téma smrti
Lektorka: Phdr. Mia Fagertun
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

24. 11. 2022
Vzdělávací půlden Ústí nad Orlicí (4 hodiny vzdělávání) 9:00 - 12:00
Téma: Děti a emoce
Lektorka: Mgr. Hana Duchoňová
Kontaktní osoba: nikola.mrazkova@amalthea.cz, tel. 732 491 718

Prosinec

1. 12. 2022
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

8. 12. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Klub zaměřený na vzájemné sdílení pěstounství a náhradního rodičovství
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Proběhlo:

Leden

6. 1. 2022
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Jak pracovat s traumatem dítěte
Lektorka: Mgr. Hanka Duchoňová
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

13. 1. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Problematika ADHD
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Únor

3. 2. 2022 ZRUŠENO z provozních důvodů (covid 19)

Odpolední klub Chrudim ONLINE (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Když má dítě dvě rodiny – náhradní a biologickou
Lektorka: Mgr. Ria Černá
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

10. 2. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Náprava a budování citové vazby dítěte
Lektorka: Mgr. Hanka Duchoňová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

Březen

3. 3. 2022
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00 
Téma: Když má dítě dvě rodiny – náhradní a biologickou
Lektorka: Mgr. Ria Černá
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz, tel. 777 752 840

10. 3. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00 
Téma: Jak pracovat s traumatem dítěte
Lektorka: Mgr. Hanka Duchoňová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

12. 3. 2022
Vzdělávací den Ústí nad Orlicí (8 hodin vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami
Lektorka: Mgr. Kateřina Adamcová
Kontaktní osoba: nikola.mrazkova@amalthea.cz, tel. 732 491 718

Duben

7. 4. 2022
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00 
Téma: Zdravý vývoj dítěte
Lektorka: Mgr. Dagmar Doležalová
Kontaktní osoba: dagmar.dolezalova@amalthea.cz, tel. 777 752 818

14. 4. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00 
Téma: Děti a vztahy (sourozenci, autority, vrstevníci)
Lektorka: Mgr. Kateřina Adamcová
Kontaktní osoba: Bc. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

22. 4. 2022 - 24. 4. 2022
Víkendový pobyt pro děti (za účelem respitu pro pěstouny)
Místo: Statek U Kubů Přívrat
pozvánky budou rozeslány přímo rodinám poštou či e-mailem 
Kontaktní osoba: Bc. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

30. 4. 2022 
Vzdělávací den Chrudim 
(8 hodin vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Jak si pomoci ve stresových situacích a při zvládání nepříjemných emocí 
Lektorka:
 Mgr. Zuzana Říhová 
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 773 952 820

Červen

2. 6. 2022
Odpolední klub Chrudim (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Problematika ADHD
Lektorka: Mgr. Kateřina Martincová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, tel. 777 752 820

8. 6. 2022 (PŘESUNUTO Z 5. 4. 2022)
Vzdělávací půlden Ústí nad Orlicí
 (4 hodiny vzdělávání) 14:00 - 18:00
Téma: Závislosti a duševní onemocnění u rodičů dětí v NRP
Lektorka: Mgr. Zuzana Renčínová
Kontaktní osoba: petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

9. 6. 2022
Odpolední klub Ústí nad Orlicí (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Zdravý vývoj dítěte
Lektorka: Mgr. Dagmar Doležalová
Kontaktní osoba: Bc. Petra Ryšinová, petra.rysinova@amalthea.cz, tel. 777 752 842

11. 6. 2022
Vzdělávací den Chrudim 
(8 hodin vzdělávání) 9:00 - 16:00
Téma: Prevence traumatu a zvyšování odolnosti u dětí
Lektorka: Mgr. Zuzana Říhová
Kontaktní osoba: katerina.martincova@amalthea.cz, 773 952 820

Červenec

11. 7. 2022 - 13. 7. 2022 (24 hodin vzdělávání)
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny (příbuzní)
Lektor: Mgr. Filip Hajna
Kontaktní osoba: nikola.mrazkova@amalthea.cz, tel. 732 491 718

Srpen

15. 8. 2022 - 17. 8. 2022 (24 hodin vzdělávání)
Třídenní vzdělávací pobyt pro náhradní rodiny (20 hodin vzdělávání)
Lektor: Mgr. Filip Hajna
Kontaktní osoba: ivana.skokanova@amalthea.cz , tel. 777 752 840

Odpolední klub Chrudim ONLINE (2 hodiny vzdělávání) 16:00 - 18:00
Téma: Když má dítě dvě rodiny – náhradní a biologickou
Lektorka: Mgr. Ria Černá