English

Amalthea slaví 18 let!

Datum: 28. 11. 2021
Kategorie: Amalthea

Poděkování

Za 18 let své existence Amalthea ušla velký kus cesty. Podařilo se nám stát se uznávanou organizací nejen v Pardubickém kraji. Kromě pomoci rodinám ohrožených dětí a rodinám pěstounským se snažíme prosazovat i legislativní změny, které mají zlepšit situaci ohrožených dětí. 

Doprovázíme pěstounské rodiny a pomáháme rodinám s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace. Rodinám poskytujeme komplexní péči - poradenství v oblasti péče o dítě, sociální poradenství, terapeutické a psychologické služby. Právě komplexnost služeb pozitivně přispívá ke zlepšení situace v rodinách a předchází tak umísťování dětí do ústavní péče. A to je hlavním cílem našeho působení.

Děkujeme všem podporovatelům, dárcům, spolupracujícím institucím a fanouškům, kteří při nás stáli na cestě k "dospělosti." Věříme, že nám zůstanete i nadále věrni.