English

Amalthea systematicky doučuje školáky

Datum: 01. 8. 2022
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Zpráva k projektu

Od 1.7. do 31.12. 2022 realizujeme projekt „Doučování školáků – Amalthea“. projekt je financován z prostředků Evropské unie - Next Generation EU

Cílem projektu je zlepšení situace školáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří se dlouhodobě potýkají s propadem školních znalostí. Negativní úlohu v tomto sehrála i pandemie covid-19 a s ní související uzavírka škol.

Děti zažívají ve škole neúspěchy, ztrácejí motivaci, obtížně dohánějí školní látku a s rostoucí náročností učiva čím dál více zaostávají. Zároveň doma nemají podporu ani kladné vzory.

Dětem poskytneme pravidelné doučování, budeme komunikovat i s rodiči a zdůrazňovat důležitost domácí přípravy a vzdělávání vůbec. Zaměříme se na komunikaci s jednotlivými učiteli a budeme s nimi konzultovat obsah a zaměření doučování. Staneme se prostředníky mezi školou a rodinou.  

V průběhu projektu podpoříme nejméně 20 školáků a zaměstnáme cca 10 doučujících.

Kontakt pro doučující:

Mgr. Jana Peřinová
koordinátorka pro rodinu
tel: 731 313 847
e-mail: jana.perinova@amalthea.cz