English

Amalthea už pět měsíců doučuje školáky

Datum: 22. 10. 2020
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Tisková zpráva

Amalthea už pět měsíců doučuje malé školáky z Chrudimska a Ústeckoorlicka. Projekt podpořený Nadací České spořitelny reaguje mimo jiné na uzavření škol v jarních měsících a s tím spojenou absenci vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Záznam rozhovoru s doučujícími na Českém rozhlasu Pardubice ZDE

Současná pandemická situace přináší změny ve výukových metodách. Školy byly nuceny přejít na distanční vyučování, děti se musí učit doma za asistence rodičů. Mnoho rodin nedisponuje potřebnou technikou, také časové dispozice a vůle rodičů dětem s výukou pomáhat se různí. Tyto aspekty mohou vést k prohlubujícím se rozdílům mezi jednotlivými žáky.

Amalthea od června 2020 zajišťuje doučování pro děti vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí. V současné chvíli se jedná o 43 dětí, 5 dalších čeká na propojení s doučujícími v nejbližších dnech. Doučování zajišťuje 21 asistentů, kteří se s dětmi schází 1-2 krát týdně na 1,5 až 2 hodiny.

„Povedlo se nám najít šikovné a kreativní lidi, se kterými děti učení baví, jsou motivované a dělají pokroky. Markantní je to u mladších školních dětí. Potvrzuje se nám to, že pokud se podaří navázat dobrý vztah, doučování velmi dobře funguje.“ říká Jana Peřinová, koordinátorka projektu.

Většina zapojených dětí potřebuje poměrně intenzivní podporu. Nejde jen o „dohnání“ zameškané látky z jarní distanční výuky, kdy řada z nich vypadla z komunikace s učiteli. „Narazili jsme na to, že děti mají velké mezery v základních znalostech, že nemají dostatečnou slovní zásobu, často nerozumí čtenému textu, nemají základní matematické představy. Děti nestíhají tempo výkladu školní látky a zaostávají za svými spolužáky. Pokud nemají včasnou podporu, jejich zaostávání se v dalších ročnících prohlubuje.“ vysvětluje Jana Peřinová.

Velkou zásluhu na úspěchu projektu mají jak doučující, tak klíčoví sociální pracovníci jednotlivých rodin. Ti navazují kontakty s učiteli dětí. „Získali jsme několik pozitivních reakcí přímo od pedagogů ze škol. Oceňují, že s dětmi někdo pracuje, někteří již nyní vidí posun v přístupu dítěte ke školním povinnostech.“ říká jedna z doučujících. Koordinátorka projektu Jana Peřinová doplňuje: Snažíme se navazovat kontakt s učiteli a zorganizovat osobní schůzku. Je to přínosné pro všechny strany. Věříme, že se časem prolomí bariéry na podobná setkání si najde čas více učitelů.“

Limity se objevují na straně rodičů. Někdy dochází k tomu, že na doučování zapomenou nebo se s nimi dlouho nelze spojit. Zde nastupují sociální pracovníci, kteří s rodiči řeší důležitost vzdělávání. Rodiče doučovaných dětí sami často zažívali ve školách neúspěch, nemají motivaci a často ani kompetence k tomu, aby dětem s učením pomáhali a vedli je k plnění školních povinností. Postupně se daří je přesvědčit, že děti potřebují podpořit i mimo školu.“

„O tom, že má projekt doučování smysl, nám dokazují samy děti. Díky kreativním a inspirativním doučujícím u nich zaznamenáváme značné pokroky i zvýšenou motivaci k učení. Předpokládáme, že se to pozitivně odrazí i na jejich přístupu ke škole a obecně ke vzdělávání.“ Uzavírá Jana Peřinová.

Kromě doučování projekt zajistil rodinám, které jsou obvykle ve finanční nouzi, zápůjčku techniky internetové připojení. Děti tak mohou být denně ve spojení se školou i s doučujícími.