English

Blíží se zápisy do mateřských škol

Datum: 03. 4. 2023
Kategorie: Amalthea

Informace pro rodiče

Blíží se zápisy do mateřských škol.
Povinný zápis platí pro rodiče pětiletých dětí, které ještě nechodí do mateřské školy. 
Níže najdete praktické informace o termínech zápisů do MŠ v Chrudimi. 

Praktickou brožuru s informacemi si můžete stáhnout ZDE

Kdy jsou zápisy dětí do mateřských škol?

4. května 2023 od 9.00 do 17.00 hodin a 5. května 2023 od 9.00 do 11.00 hodin
se koná zápis dětí do mateřských škol v Chrudimi.

Jaké doklady musím vzít s sebou k zápisu?

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku/žádost – součástí je potvrzení od lékaře

Jak mám postupovat při podání žádosti?

Vyzvednu si žádost/přihlášku ve školce, nebo si ji vytisknu z webových stránek školky, vyplním ji a v termínu zápisu ji tam odevzdám.

Součástí přihlášky je potvrzení od dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a povinném očkování. (Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, musí být přijato i bez povinného očkování.)

Vezměte k zápisu i své dítě, ať pozná prostředí mateřské školy.

Do jaké školky můžu své dítě přihlásit?

Dítě je možno přihlásit do kterékoli mateřské školy v Chrudimi:

  • MŠ Svatopluka Čecha – ulice Sv. Čecha č. 345
  • MŠ Víta Nejedlého – ulice Víta Nejedlého č. 769
  • MŠ U Stadionu – ulice U Stadionu č. 755
  • MŠ Dr. Jana Malíka – ulice Dr. Jana Malíka č. 765
  • MŠ Na Valech – ulice Na Valech č. 693
  • MŠ Strojařů – ulice Strojařů č. 846 

Mám povinnost zapsat dítě do mateřské školy?

Pokud mám dítě, kterému bude do 31. srpna 2023 pět let a do školky ještě nechodí, mám povinnost jít k zápisu. Pokud toto neudělám, dopouštím se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 tisíc korun.

Jsou i jiné způsoby povinného předškolního vzdělávání?

Existuje možnost tzv. individuálního vzdělávání dítěte. Za individuální vzdělávání dítěte odpovídá rodič. Dítě může být vzděláváno přímo doma, případně chodí do dětské skupiny, předškolního klubu apod.

O tom, že chci dítě vzdělávat individuálně, informuji při zápisu v mateřské škole - dítě musí být zapsáno v MŠ. Poté mám povinnost zajistit účast dítěte u tzv. ověření úrovně dovedností v dané mateřské škole (listopad/prosinec 2023).

Jaké jsou poplatky v mateřské škole?

Úplata za vzdělávání činí v mateřských školách v Chrudimi 500,- až  600,- Kč/měsíčně.
Stravné je cca 43,- Kč za den, tj. cca 860,- Kč měsíčně.

Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeny děti v posledním ročníku mateřské školy a v případě odkladu školní docházky.

O osvobození od úplaty může také požádat rodič u ředitelky školy, pokud doloží příjem ze sociálních dávek (hmotná nouze, příspěvek na péči, dávky pěstounské péče). Bližší informace sdělí ředitelka mateřské školy.

Jak se dozvím o přijetí svého dítěte do MŠ?

Do 30 dnů od zápisu vydá ředitelka rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.  Seznam přijatých dětí (pod přidělenými evidenčními čísly) je uveřejněn na webových stránkách školky, příp. též na vývěsce školky. V případě nepřijetí dítěte obdržím jako rodič písemné vyrozumění, nebo mi rozhodnutí předají v mateřské škole. Přesné informace dostanu při zápisu. 

Kde se dozvím další informace o jednotlivých mateřských školách?

Každá MŠ má svůj školní řád, kde jsou uvedeny všechny důležité informace pro rodiče.