English

Cesta k dítěti - Psychologické a terapeutické služby

Datum: 07. 7. 2020
Kategorie: Amalthea

Tisková zpráva

K poslednímu červnu 2020 jsme úspěšně ukončili projekt Cesta k dítěti zaměřený na psychologickou a terapeutickou pomoc dětem v náhradních rodinách a dětem ohroženým odebráním mimo jejich vlastní rodinu. Projekt byl finančně podpořen Nadací Agrofert.

Děti ohrožené odebráním mimo vlastní rodinu a děti žijící v rodinách náhradních se potýkají s důsledky sociálních a ekonomických problémů rodiny či důsledky pobytu mimo rodinu. Nejsou u nich dostatečně naplňovány základní fyzické, psychické a sociální potřeby. Následkem psychické deprivace bývají děti opožděné ve fyzickém a psychickém vývoji, mají speciální vzdělávací potřeby, jsou více nemocné, trpí psychickými a citovými poruchami, popř. mají narušenou identitu. Ve společnosti jsou stigmatizovány a sociálně vyloučeny v důsledku špatné hygieny, poruch chování, nízkého sebevědomí, nižšího vzdělání, vyšší trestné činnosti, narušené identity a orientace ve světě. Řadu obtíží si nesou do dospělosti. Některé z těchto dětí mají také narušenou citovou vazbu k rodičům.

Psychologické a terapeutické služby jsou cestou jak pomoci dítěti, které zažilo na počátku života těžkou životní zkušenost (opuštění rodiči, týrání, absenci jedné pečující osoby atd.), znovu uvěřit, že vztahy s lidmi jsou bezpečné a ono samo je hodno lásky. V rámci projektu jsme pomáhali náhradním i vlastním rodičům pochopit prožívání a projevy dětí a najít způsob, jak dětem pomoci překonat těžkosti a zdravě se rozvíjet.

Potvrdil se náš předpoklad a zkušenost, že problémy dítěte vždy úzce souvisí s postoji a přístupem jeho rodičů. Terapeuti tedy u většiny dětí spolupracovali také s rodiči. Někteří rodiče vstoupili paralelně do své individuální terapie, ve které se zabývali svými dětskými vzorci a traumaty. Terapie jim pomáhala porozumět vlastním pocitům a myšlenkám, nahlédli pak lépe na svůj výchovný přístup ke svému dítěti a mohli ho začít měnit tak, jak potřebuje jejich dítě.

Častým tématem v terapii dospělých byly také partnerské vztahy a komunikace v rodině – opět s vlivem na děti, které v těchto případech často projevují problémové chování, ale jde spíše o reakci na domácí nepohodu. V několika případech terapeuti pomáhali rodičům vyrovnat se s odebráním dítěte z jejich péči, ale také v cestě k návratu dítěte zpět domů, z pěstounské péče na přechodnou dobu.

V terapii dětí se opakovalo téma hledání identity – u dětí v náhradní rodinné péči se objevuje otázka, kdo jsem a proč nevyrůstám s rodiči; dále téma vztahu k rodičům, obecně k autoritám, téma vrstevnických vztahů a jak v nich obstát.

Vzhledem k různému zaměření našich terapeutů byla práce s klienty specifická. U dětí v náhradní rodinné péči terapeuti zpravidla nejprve vyhodnocovali attachmentový styl dítěte a dle toho navrhovali další terapeutické kroky. U dalších dětí postačilo zmapovat rodinnou anamnézu, specifikovat si společně s klienty zakázku spolupráce, nastavit frekvenci setkávání. Ta se pohybovala dle charakteru a závažnosti problémů od frekvence 1x týdně až 1x za měsíc. Při své práci využívali terapeuti techniky dle svého profesního zaměření – metodu dyadické terapie, my backpack, sandplay, ostrov rodiny, imaginaci, terapeutické karty, hry s panáčky, práci s tělem atd. Pro použití jednotlivých technik mají terapeuti oprávnění ze svého výcviku, pracovali pod supervizí. 

V rámci projektu bylo podpořeno 26 dětí a 26 rodičů z 38 rodin.

Napište nám

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů (titul, jméno, datum a místo narození, zaměstnavatel, adresa, pracovní pozice, telefon, email) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.