English

Co chybí dětem v ústavu? Tryskáč, který je doveze k maminkám.

Datum: 04. 10. 2017
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

TISKOVÁ ZPRÁVA

Pardubice – Pardubický kraj spolu s neziskovými organizacemi uspořádal letos poprvé takzvaný Den pro pěstounství. Hostitelem se stal Zámek Pardubice a v krásném slunečném počasí i jeho valy a bezprostřední okolí, kde čekalo na více než 400 dětí a dospělých mnoho zábavných aktivit.

Akce se konala v rámci krajské kampaně, jejímž cílem je oslovit nové zájemce o pěstounství. „Stejně jako v jiných krajích i my si uvědomujeme, že pěstounů stále není dost. Proto jsme se rozhodli touto formou na pěstounství upozornit veřejnost a také poděkovat těm stávajícím pěstounům za jejich práci. Chtěli jsme ukázat, že nejenom adopce, ale i pěstounství je možnost, jak pomoci dětem v nouzi,” řekl Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor a pokračoval: „Chtěli bychom, aby se Den pro pěstounství stal tradiční oslavou a plánujme ho pořádat každý rok na jiném místě v kraji.“

Spolupořadatelské organizace Amalthea a Lumos oslovily dalších devět neziskovek, které připravily pro návštěvníky netradiční soutěže a výtvarné dílny. Součástí programu bylo také promítání filmu s tématikou náhradní rodinné péče nebo setkání s mladými lidmi, kteří mluvili o své zkušenosti s životem mimo rodinu. Návštěvníci také mohli shlédnout výstavu Já pěstoun Nadace J&T, která bude následujících 14 dnů k vidění v Sokolovně na Olšinkách v Pardubicích.

Velký zájem byl o diskusní setkání s radním Pavlem Šotolou a zástupci sociálního odboru kraje. V nabitém sále se sešlo více než 50 lidí převážně z řad pěstounů, aby diskutovali o novinkách v oblasti péče o ohrožené děti. Jejich aktivní účast na diskusi potvrdila zájem a chuť aktivně se podílet na pozitivních změnách v oblasti péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji. „Hodně se diskutovalo o soudních průtazích při řešení právní situace dětí v náhradní rodinné péči, která trápí zvláště pěstouny, kteří pečují o děti pouze na přechodnou dobu, a kde jsou časové prodlevy častou komplikací při zajišťování stability v situaci dítěte“, vysvětlil radní Pavel Šotola.

Zástupci neziskových organizací se během celého dne ptali dětí, které přišly, co podle nich dětem dává pěstounská péče a co jim naopak nejvíce chybí, pokud žijí v ústavu. „Asi nejhezčí odpověď nám dal desetiletý Honza. V ústavu prý nejvíce dětem chybí tryskáč, který by je rychle dovezl k maminkám“, shrnula anketu Michaela Svobodová z Lumosu.

Velké poděkování za úspěšný průběh celé akce patří vedení Východočeského muzea za vstřícnost a podporu, a stejně i všem neziskovým organizacím, které se na přípravě programu podílely.

VIDEO Z AKCE NAJDETE ZDE.