English

Databáze SPONA - pomoc sociálních služeb na Chrudimsku

Datum: 24. 4. 2020
Kategorie: Amalthea

Nové informace - koronavirus

Motto databáze SPONA zní "Nebuďte na to sami."

Databáze SPONA je webová aplikace, kde si může občan vyhledat informace o sociálních službách v Chrudimi a okolí. Databáze poskytuje přehledný výčet organizací, které poskytují pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Najdete zde i informace o aktivních službách či seminářích organizace Amalthea.

Do databáze je nově přidána oblast pomoci KORONAVIRUS - COVID 19, kde lze najít, kdo na Chrudimsku poskytuje službu jako je např. distribuce roušek, distribuce desinfekce, dovoz nákupu, telefonická krizová linka, doučování on-line. Na NÁSTĚNCE v sekci OSTATNÍ jsou nyní aktuální informace o fungování služeb, informační letáky

Odkaz na služby a aktivity poskytované v rámci koronastavu najdete ZDE

Síť pomoci a podpory na Chrudimsku vznikla v rámci projektu „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim.“ Tato webová aplikace nabízí prostřednictvím virtuálního katalogu přehledné informace o sociálních a souvisejících službách v Chrudimském regionu, určených ohroženým dětem a jejich rodinám.

Ambicí této aplikace je vytvořit on-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které tuto pomoc poskytují pak nabídnout tento prostor pro vzájemnou spolupráci a sdílení aktualit a potřeb.

Projekt „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP Chrudim“ je spolufinancovaný z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu procesů sociálně-právní ochrany dětí v ORP Chrudim nastavením řízení a koordinace sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny.