English

Den (pro) pěstounství letos hostily choceňské Peliny

Datum: 17. 9. 2019
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

Tisková zpráva

Den (pro) pěstounství, který pořádá Pardubický kraj spolu s neziskovými organizacemi, se stal už potřetí oslavou rodiny, poděkováním dosavadním pěstounům a snad i inspirací těm, kteří o pěstounství uvažují. Letos jeho program hostil choceňský park Peliny a organizace se ujala nezisková organizace Amalthea.

„Přálo nám počasí a organizátoři připravili moc pěkný rodinný program pro širokou veřejnost, který si přišlo užít několik stovek lidí, hlavně rodin s dětmi,“ konstatoval patron celého projektu radní Pardubického kraje Pavel Šotola a pokračoval: „Sešli jsme se tam také na besedě s pěstouny. Radili jsme se, jak hledat nové pěstouny, a také jak předcházet obtížím, se kterými se musejí pěstouni potýkat během péče o svěřené děti.“

V Pardubickém kraji žije nyní mimo svou rodinu (bez započítání osvojení) více než tisícovka dětí a mladých lidí do 18 let. Téměř tři čtvrtiny jsou u pěstounů, 290 je jich v dětských domovech a dalších zařízeních.  Minimálně pro 50 dětí do 10 let, ale i stovku o málo starších dětí hledají Pardubický kraj a neziskové organizace dlouhodobé pěstouny. 

„Právě Den (pro) pěstounství završil rozsáhlou kampaň na podporu pěstounské péče v Pardubickém kraji, kterou byl letos poprvé Týden (pro) pěstounství. Během týdne od 9. do 15. září se uskutečnilo mnoho akcí, které měly za cíl zvýšit povědomí o pěstounské péči a motivovat potenciální zájemce k tomu, aby se stali pěstouny. Věříme tomu, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině, a proto potřebujeme více rodin, které budou otevřené tomu, přijmout mezi sebe dítě, které nemůže vyrůstat ve své rodině“, uvedl radní pro sociální péči Pavel Šotola. 

„Kromě již tradiční Velké hry pro celé rodiny, do jejíž přípravy a realizace se zapojilo 11 neziskových organizací pracujících s pěstouny, byl pro všechny návštěvníky Dne (pro) pěstounství v Chocni připraven i pestrý doprovodný program.  Děti si užily výtvarné dílničky a zaujala je i půjčovna koloběžek. Starší děti možná nejvíce oslovilo vystoupení mistrů světa ve footbagu, kdy si ti odvážnější mohli sami vyzkoušet, jak „snadné“ je udržet malý míček zvaný hakysak ve vzduchu. Návštěvníky všech věkových kategorií nakonec rozhýbalo závěrečné vystoupení kapely Mixle v piksle,“ informovala za organizátory Hana Slezáková Kadlecová. 

Velké poděkování patří městu Choceň za vstřícnost a podporu, všem dobrovolníkům, kteří neúnavně po celý den pomáhali, kde bylo potřeba, a také neziskovým organizacím, díky nimž bylo možné již třetí ročník tohoto sekání uskutečnit.  Odměny pro soutěžící děti věnovaly Choceňská mlékárna a KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj.

 

PODĚKOVÁNÍ:
Další poděkování od organizátorů směřuje odboru životního prostředí Choceň, technickým službám města Choceň, místním hasičům, organizaci Chrudimská beseda a Šance pro Tebe za pomoc při technickém a logistickém zajištění akce, organizacím Domov na rozcestí Svitavy, Domov pod hradem, Žampach a Domov U Studánky za zapůjčení stanů, společnosti ECOS Choceň za poskytnutí parkovacích míst, společnosti Čimbora servis, s.r.o. za ostrahu areálu, Mateřskému centru Kamínek z Chocně a Giles Burger z Chrudimi, kteří návštěvníkům zajistili občerstvení, moderátorce Kristýně Kudrnáčové a v neposlední řadě pánům zvukařům za klidným provedením celou akcí.

Více fotografií najdete ve FOTOGALERII na našem FB.