English

Dopis ministryni Maláčové: Nezapomínejme na odměny pro pracovníky v sociálně-právní ochraně dětí

Datum: 12. 3. 2021
Kategorie: Amalthea

Tisková zpráva Asociace Dítě a Rodina

Asociace Dítě a Rodina, jejíž jsme členem žádá, aby došlo k vyhlášení dotačního řízení i na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v organizacích pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Již v listopadu loňského roku jsme kvitovali vypsání mimořádného dotační řízení na výplatu odměn pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům na obcích a krajích za jejich zvýšené pracovní úsilí v období nouzového stavu v době první vlny šíření nákazy Covid-19. Podobně jako v listopadu musíme apelovat na to, aby byli do dotačních titulů zahrnuti i pracovníci v sociálně-právní ochraně dětí, které poskytují služby ohroženým dětem.

Proto jsme dnes zaslali otevřený dopis ministryni Maláčové, kde naléhavě žádáme o zahrnutí sociálních pracovníků ve službách v režimu zákona o sociálně-právní ochraně dětí do mimořádných dotačních titulů.

CELÝ TEXT OTEVŘENÉHO DOPISU NAJDETE ZDE

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdružením 89 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají dětem, které se ocitly v obtížné situaci.