English

Doprovázíme děti v adopci i vlastní děti rodičů - pěstounů

Datum: 31. 10. 2016
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

TISKOVÁ ZPRÁVA

Aničce je 8 let. Když se narodila, docela se to zašmodrchalo. Nejdříve utajený porod, potom kojenecký ústav a pak konečně domov. Kvůli utajenému porodu neví její adoptivní mamka vůbec nic o rodičích, kterým se Anička narodila. I tak je ale ráda, že Aničku má. Dcerku si z kojeneckého ústavu přinesla v jejích 3 měsících a od té doby jsou spolu.

Do Amalthey se maminka přišla poradit kvůli průšvihům Aničky ve škole. Anička má velikou sílu a někdy to nevědomky trochu přežene. Těžko se podřizuje dospělým, utíká od úkolů do školy. Společně s maminkou i s paní učitelkou hledáme recept, jak Aničce nastavit hranice, aby druhým neubližovala a byla spokojenější i ona sama.

Anička patří mezi 50 dětí, které nezisková organizace Amalthea doprovází v rámci projektu Podpora dětem v adopci a vlastním dětem v náhradních rodinách. Smyslem projektu, který realizujeme od ledna 2016 je pomoci adoptovaným dětem nebo dětem, které žijí u pěstounů, aby se jim v jejich náhradních rodinách dobře žilo.

Adoptované děti, které na začátku svého života zažily ústavní péči nebo odešly od svých rodičů za složitých okolností, trpí často poruchou citové vazby. To se projevuje v jejich chování – mohou být plačtivé, mají problémy s jídlem, spánkem. Starší děti pak mívají výchovné problémy, obtíže při rozhodování, neumějí přijmout odpovědnost samy za sebe apod.

Porozumět těmto projevům a účinně dítěti pomoci při změně, je pro nové rodiče často náročným úkolem. Důvěra, bezpečí a dlouhodobá spolupráce rodiny se sociálním pracovníkem, eventuálně terapeutem, přináší dětem i rodičům možnost účelné pomoci.

Druhou skupinou dětí, se kterými Amalthea v projektu pracuje, jsou děti vlastní, které zčistajasna získaly nového sourozence, protože se jejich rodiče stali pěstouny. Prvotní očekávání, že si „budu mít s kým hrát“ a „budu mít super bráchu/ ségru“ se někdy změní v pocity frustrace. Vlastní dítě ze začátku prožívá ztrátu pozornosti rodičů a také čelí častějším konfliktům a vyčerpání rodičů. To má nepopiratelně vliv na kvalitu jeho života.

Náhradní rodiče bývají pocity svých vlastních dětí překvapeni, potřebují situaci sdílet, řešit a hledat východisko pro celou rodinu. Pro tento účel využíváme i knihu, kterou jsme vydali ve spolupráci s Nadací Sirius  - Jsem speciální brácha/ jsem speciální ségra … protože naši jsou pěstouni! Ke stažení ji najdete ZDE.

Každé dítě potřebuje fungující rodinu. V Amalthee se snažíme, aby děti prožívaly spokojené dětství.

Aktivity projektu Podpora dětem v adopci a vlastním dětem v náhradních rodinách jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina a státním podnikem Lesy ČR.