English

Doučování pro ohrožené školáky

Datum: 05. 10. 2020
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Novinky z projektu

V současné době realizujeme projekt podpořený Nadací České spořitelny, který reaguje mimo jiné na uzavření škol v jarních měsících a s tím spojenou absencí vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Od začátku projektu (červen 2020) propojujeme doučující s dětmi, které potřebují podporu i mimo školu, aby učivo zvládaly. Ukazuje se, že značná část dětí výrazně zaostává ve školních znalostech.

Doučování probíhalo i přes prázdniny a bude pokračovat do konce kalendářního roku. Společně s doučujícími se snažíme o to, aby učení děti bavilo a aby nacházely motivaci ke vzdělávání.

V současné době zajišťujeme doučování pro 37 dětí z Chrudimska, z Ústeckoorlicka a z Kralicka. Doučující zpravidla docházejí osobně za dětmi domů, případně využívají prostory naší organizace. Jedním z cílů projektu je naučit děti i jejich rodiče zacházet s technikou tak, aby byli schopni komunikovat se učiteli online. Za tímto účelem jsme do několika rodin dodali i technické vybavení, a to díky podpoře Nadace České spořitelny, Česko.Digital, ČSOB a O2 Chytrá škola.

V srpnu se podařilo zrealizovat třídenní pobyt „Doučování v přírodě“, kterého se zúčastnilo 10 školních dětí. Společně s jedním doučujícím – zkušeným pedagogem, jsme připravili výukový program šitý na míru. Děti si procvičovaly matematiku, přírodopis, český jazyk a angličtinu.

Již nyní, po uplynutí třech měsíců, se ukazuje, že pravidelné individuální doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je smysluplné. Děti potřebují podpořit i mimo školu. A pokud jsou doučující navíc kreativní a inspirativní, zaznamenáváme u dětí značné pokroky i zvýšenou motivaci k učení. Předpokládáme, že se to pozitivně odrazí i na jejich přístupu ke škole a obecně ke vzdělávání.

Navíc jsme díky nadační podpoře mohli navýšit kapacitu terapeutické podpory, zajistit službu finančního poradce a získat prostředky pro materiální pomoc rodinám.