English

Finanční zpravodajství

Datum: 22. 2. 2021
Kategorie: Amalthea

Aneb když se dostanete do finančních problémů a máte dluhy

V současné době se mnoho rodin potýká s finančními problémy. Rozhodli jsme se proto pověnovat se i problematice finančního ohrožení a dluhům. Přinášíme Vám informace a kontakty, které Vám mohou pomoci s problémy v této oblasti. Půjčování peněz a život na dluh, balancování na existenční hraně se pro mnohé rodiny stalo součástí jejich každodenního fungování.

Dopad pandemie může mít pro mnohé rodiny ještě tragičtější rozměr než ten zdravotní a to z možného důvodu růstu nezaměstnanosti a hrozící ztráty zaměstnání. Mnohé rodiny se v budoucnu mohou dostat do finančních potíží, budou nuceny brát si půjčky i na pokrytí životních nákladů a zadluží se. S rostoucími dluhy hrozí riziko nárůstu počtu exekucí. 

Pamatujte, že půjčky by Vám nikdy neměly přinášet více komplikací než pomoci.  Lidé, kteří jsou v tísni, jsou pro nepoctivé věřitele v pozici slabšího a ti tak mohou tlačit podmínky mimo pásmo přijatelného existenčního rizika.  

Pozor! Problémy s dluhy nejsou záležitostí pouze těch nejchudších. Dluhům a exekucím čelí
v České republice okolo 900 tisíc lidí. Více než polovina z nich není schopna své dluhy splatit. Ve společnosti přetrvává představa, že dlužníci jsou nezodpovědní jedinci, kteří si nesmyslně půjčují. Není tomu tak. V praxi se ukazuje, že největší podíl na zadlužení obyvatel mají spotřebitelské půjčky nebo půjčky relativně malých finančních obnosů, obvykle uzavřených na pokrytí výdajů pro normální život v domácnosti (na poplatky za energie, telefony, nákupy denní  potřeby, vybavení domácnosti) a také půjčky na nouzové splácení půjček předchozích. 

Pokud máte dluhy a hrozí, že řešení bez pomoci nezvládnete, buďte aktivní, jednejte a snažte se svou situaci řešit. V opačném případě a bohužel mezi lidmi častém - neřešením problému - svou situaci jen zhoršíte. Je jasné, že se Vaši věřitelé o své peníze vždy s různou naléhavostí přihlásí. Z dluhové pasti a hrozby exekucí Vám může pomoci oddlužení.

Pokud rodinám nebo jednotlivcům vznikají potíže se splácením splátek a finančních pohledávek do té míry, že jim začínají vznikat další a další dluhy, nejsou schopni hradit poplatky za telefony nebo splátky i z drobných úvěrů, případně již byla zahájena exekuce, může být insolvenční řízení vhodným řešením. Oddlužení neboli osobní bankrot probíhá podle insolvenčního zákona. Je to poměrně dost složitý proces. Insolvenční řízení bývá zahájeno podáním insolvenčního návrhu k insolvenčnímu soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště (zdroj: justice.cz). 

K návrhu na insolvenci je třeba doložit velké množství příloh a dokladů -  finanční závazky, pracovní smlouvy, výplatní pásky, případně i doklady o majetku dlužníka. Podáním návrhu krajskému soudu je zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se rozhodne, zda dlužník splňuje podmínky pro povolení oddlužení. Vzhledem ke složitosti tohoto procesu je vhodné, aby se dlužník obrátil na specializovanou službu, která mu s tím pomůže. 

Návrh na povolení oddlužení je tedy možné podat prostřednictvím:

advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo akreditované osoby. Seznam oprávněných neziskových organizací oprávněných podat návrh na oddlužení bez úhrady naleznete na www.sako.justice.cz

Pozitivní zpráva: letos lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane ze mzdy více peněz, stane se tak díky tomu, že celková nezabavitelná částka se počítá z čisté mzdy. A ta by počínaje výplatou mzdy za leden 2021 měla výrazně stoupnout díky nově přijatým daňovým změnám.

Záležitosti týkající se dluhů, exekucí a insolvence jsou i pro průměrně informovaného občana poměrně složité. Doporučujeme Vám, obrátit se na poradenská pracoviště, nejlépe ta,  jež poskytují bezplatné služby, s žádostí o radu a pomoc:

Organizace Člověk v tísni 

specializovaná poradenská HELP LINKA: 
tel. 770 600 800
e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz 
www.jakprezitdluhy.cz 
Volat je možné PO-PÁ, od 9 do 17 hodin, v případě mimořádné situace až do 22 hodin.

Linka Poradny při finanční tísni

bezplatná poradenská linka 800 722 722
___________________________________________________________________________

Bezplatné dluhové poradenství v našem regionu:

Romodrom

Sukova tř. 1556, Pardubice
tel. 774 792 309

Občanské poradny

Pardubice 
Dům služeb, 17.listopadu č.p. 237
tel. 466 989 574

Vysoké Mýto
B. Kohouta 914 (v Centru sociálních služeb) 
mobil: 734 281 415
tel. 465 520 520

Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí
mobil: 734 281 415
tel. 465 520 520

Poradna pro lidi v tísni

Hradec Králové
Kotěrova 847
mobil: 777 737 612
tel. 495 591 382