English

I děti mají svá práva! Amalthea uvádí úmluvu o právech dítěte do praxe.

Datum: 13. 12. 2015
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt sdružení Amalthea O mně se mnou - Úmluva o právech dítěte v praxi klade důraz na zapojení dětí z náhradních rodin do rozhodování o sobě a na posílení schopnosti pracovníků Amalthea názor dítěte kvalifikovaně zjistit. Prioritou sociálních pracovníků je podpora dětí ve vyjadřování jejich přání, myšlenek, názorů a potřeb.

Jedním z cílů projektu je pomoci dětem zpracovat traumatickou zkušenost ztráty rodičů a domova. Individuálně se sociálním pracovníkem nebo s jejich asistencí na skupině s dalšími dětmi z náhradních rodin. Těch proběhlo na podzim roku 2015 celkem 8 a pravidelně na skupinu chodilo 6 dětí. Připravují nyní knížku pro další děti „v náhradce“, kterou samy představí odborníkům z celého Pardubického kraje. „Děti si o minulosti potřebují povídat, potřebují pochopit, proč se věci staly tak, jak se staly, proč nejsou s mámou a tátou“, říká ředitel Amalthey David Svoboda. Současný život pak dává větší smysl a to naší psychice umožňuje vidět i budoucnost, na něco se těšit a plánovat.

Sociální pracovníci jsou někdy tak trochu i detektivové – hledají pro děti a jejich náhradní rodiče informace poztrácené v minulosti. „S 12 dětmi jsme kreslili čáru života a zachytili dobrá i špatná období v životě dítěte. Důležité je, že dítě se může opřít o současný dobrý život u pěstounů. To dává sílu zvládnout i těžší minulost“, říká psycholožka Ria Černá. Pro dalších 6 dětí se konaly tzv. interaktivní případové konference – takové setkání se točí hlavně kolem dítěte a jeho názoru a potřeb. Dítě na setkání zažije, že je jeho názor brán naprosto vážně. „Jednou budeme chtít, aby tyhle děti o sobě rozhodovaly samy, žily plnohodnotný život, chodily k volbám, byly zodpovědnými rodiči i občany. Čím dříve je to budeme učit, tím spíše se jim to v dospělosti bude dařit“, uzavírá Černá.

Projekt je realizován v Pardubickém kraji a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontakt pro novináře:
Ing. Kamila Komárková, PR a fundraising, kamila@amalthea.cz, +420 777 752 830

Amalthea o. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí na území Pardubického kraje. Amalthea, o. s. dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají.
Více informací o Amalthea, o. s. naleznete na www.amalthea.cz.