English

Kdo je sociální pracovník? Ptali jsme se dětí.

Datum: 25. 2. 2022
Kategorie: Amalthea

Nová videa z participační skupiny

Hlavním smyslem naší práce je zvýšit spokojenost dětí v jejich rodinách. Nasloucháme jim ale v rámci naší podpory dostatečně? Velká část nabídky sociálních služeb je určená dospělým, proto jsme si chtěli ověřit, že nezapomínáme na to, jak to vidí samy děti. Věnujeme jim dostatek času? Umíme se jich ptát, nasloucháme jim? Rozumí vlastně děti tomu, co sociální pracovník dělá a vyhovuje jim způsob komunikace dospělých? 

Na internetu jsou dostupná videa o práci sociálních pracovníků určená dospělým. Nenašli jsme však žádné, které by reflektovalo pohled dětí a které by bylo dětem určené.  Proto jsme se rozhodli, že takové video s dětmi, které mají se sociálními pracovníky zkušenost, natočíme.

Od října do prosince 2021 probíhal v Chrudimi program dětské participační skupiny, na kterém se podílelo 10 dětí. Všechny děti ve skupině měly předchozí zkušenosti se sociálními pracovníky, většina dětí s pracovníky sociálně aktivizační služby nebo s pracovníky předškolního klubu, některé i s pracovnicemi OSPOD. 

Většina dětí se mezi sebou znala, výhodu bylo, že děti se od začátku cítily ve skupině bezpečně a byly ochotné ke spolupráci. Velmi otevřeně komunikovaly, do různých aktivit, her, práce ve skupinách i natáčení videí a audio záznamu se zapojovaly bez obav. 

Jednotlivá setkání byla připravena tak, aby děti bavila, velká část byla složená z her, vyrábění,  scének, práce ve skupinách, natáčení dílčích výstupů, ale také z aktivit, které si děti samy naplánovaly – tanec, výroba jednoduchého dezertu. 

Výstupem participační skupiny jsou dvě podařená videa, která jsou určené dětem, odborníkům i široké veřejnosti. Zní v nich vzkazy dětí sociálním pracovníkům, téma je však univerzální a lze ho využít i pro ostatní dospělé odborníky, kteří s dětmi pracují (učitelé, vedoucí kroužků, zdravotníků apod.

Shlédnout je můžete zde:

VIDEO 1: Kdo je to sociální pracovnice očima dětí

VIDEO 2: Vzkazy dětí pro sociální pracovníky