English

Když se rodiče rozejdou…otevíráme skupinu pro děti z Chrudimi a blízkého okolí

Datum: 03. 8. 2020
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Informace pro rodiče

Od září 2020 otevíráme v Chrudimi podpůrnou skupinu pro děti, které procházejí těžkým obdobím rozchodu/ rozvodu svých rodičů. Program pomůže dětem lépe se vyrovnat s rozchodem rodičů a zmírnit jeho negativní důsledky.

Setkání budou probíhat každý čtvrtek od 16:30 hod do 18:00 hod v sídle organizace Amalthea z.s., Městský park 274, Chrudim.

Začínáme 24. září 2020!

Děti mohou hravou formou a v bezpečném prostředí sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Nejsou do ničeho tlačeny - mohou se do připravených aktivit zapojit, nebo být jen v roli pozorovatele. Důležité je, aby se ve skupině cítily dobře a měly možnost poznat, že nejsou samy, kdo prožívá něco podobného.

Skupina je určena pro děti ve věku 6 - 12 let, které jsou vlivem rozvodu či rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci. Od září do prosince 2020 proběhne v prostorách organizace Amalthea v Městském parku celkem 12 setkání. Každý týden se proškolení průvodci budou dětem věnovat 1,5 hod.

Program je bezplatný a je realizován ve spolupráci s organizací Jak dál?

Kontakt pro přihlášky a další informace:
Eva Černá 
e-mail: eva.cerna@amalthea.cz , tel. 777 752 826
www.amalthea.cz/detska-podpurna-skupina

Pro přihlášení je nutný souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce průvodců s rodiči a dítětem.

Je možné přihlásit i sourozence.

Napište nám

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů (titul, jméno, datum a místo narození, zaměstnavatel, adresa, pracovní pozice, telefon, email) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.