English

Koncert pro Amálku - I rockeři mají srdce

Datum: 19. 4. 2016
Kategorie: Amalthea

TISKOVÁ ZPRÁVA

V sobotu 16. dubna 2016 se v prostorách HOBE Music Hall v Pardubicích uskutečnil benefiční koncert s názvem Koncert pro Amálku. Akce, jejíž výtěžek putuje na činnost neziskové organizace Amalthea, se konala pod záštitou Rádia BEAT.

Amaltheu přijely podpořit kapely: SEŠLOST, PROMILE, COVERS FOR LOVERS a TOTÁLNÍ NASAZENÍ. Klub HOBE Music Hall hostil více než 150 osob i přes fakt, že tentýž večer probíhaly v Pardubicích dva další koncerty podobného hudebního žánru.

V průběhu večera se návštěvníci akce mohli nechat zkrášlit rockovými motivy malovanými na obličej nebo si zahrát na rockové hvězdy a nechat se vyfotit spolu s hudebními rekvizitami v přilehlém fotokoutku. Nejeden návštěvník odešel vyzdoben broží s motivem kozy Amalthey či plackou "I rocker má srdce", které se na místě prodávaly.

Před vystoupením punkové skupiny TOTÁLNÍ NASAZENÍ proběhla veřejná dražba dárkového balíčku, jehož cena vystoupala na krásných 600 Kč.

Děkujeme všem, kteří nám finančně přispěli, a kteří během večera vytvořili skvělou atmosféru. Poděkování patří výše uvedeným hudebníkům, Rádiu BEAT, Lijavec festu, moderátoru večera Mr. Wokapovi, provozovateli a personálu HOBE Music Hall, všem návštěvníkům koncertu a všem ostatním, kteří se na průběhu akce podíleli. Také děkujeme firmě Goldfein, která poskytla sladké občetstvení pro naše hosty.

Kontakt pro novináře:
Hana Slezáková Kadlecová, fundraising a PR, hana.s@amalthea.cz

Amalthea z. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí na území Pardubického kraje. Amalthea z. s. dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají.
Více informací o Amalthea z. s. naleznete na www.amalthea.cz.