English

Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči

Datum: 02. 2. 2021
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

Výstupy z online konference

Spolu s Nadací Sirius jsme 26. ledna 2021 uspořádali online konferenci na téma Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči, které se účastnilo 250 posluchačů z řad odborné veřejnosti. Záznam prezentací jednotlivých přednášejících najdete ZDE.

Konference byla určena pracovníkům OSPOD, doprovázejících organizací, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, soudcům a dalším odborníkům, kteří se při své práci setkávají s problematikou kontaktu dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči s jejich biologickými rodiči.

Smyslem konference bylo nabídnout širší skupině odborníků možnost pojmenovat a následně i diskutovat aktuální dilemata v tématu kontakt. Všichni, kdo rozhodují o dětech a jejich kontaktu s rodinou, by měli vždy odpovědně zvažovat všechny okolnosti a nastavovat pro dítě bezpečný kontakt v zájmu jeho harmonického vývoje.

Účastníci šestihodinové konference so kromě nových poznatků odnesli novou elektronickou publikaci Příběhy z praxe – Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou, kterou vytvořila autorská dvojice Mgr. Ria Černá a Mgr. Jana Kocourková. Více podrobností o projektu a realizátorech najdete pod odkazem ZDE

Přednášející:

• Ing. Pavel Šotola – radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor
• PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – psychoterapeutka, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče NATAMA
• Mgr. Monika Semerádová – někdejší vedoucí CNRP Amalthea, metodický konzultant v rámci projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
• PhDr. Roman Miletín – psycholog a ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje
• Daniel Linart – mladý muž, který vyrostl v náhradní rodinné péči. Nyní se profesně zabývá identitou dětí v náhradní rodinné péči. Vede semináře pro pěstouny a doprovázející pracovníky
• JUDr. Soňa Soukupová – opatrovnická soudkyně v Chrudimi
• Mgr. Radek Šoustal – pracovník oddělení koncepce náhradní rodinné péče MPSV
• Mgr. Lenka Tomiková – sociální pracovnice, náhradní rodinná péče, OSPOD Ústí nad Orlicí

Program konference

9:00 – 9:05   Mgr. Kateřina Martincová: Přivítání.

9:05 – 9:15   Ing. Pavel Šotola: Úvodní slovo. záznam ke stažení ZDE

9:15 – 10:05  PhDr. Petra Winnette, Ph.D.: Ztráta biologické rodiny, vyřešení traumatické minulosti a kontakt s biologickou rodinou v kontextu ACE (Adverse Childhood Experiences). záznam ke stažení ZDE

10:05 – 10:40  Mgr. Monika Semerádová: Zkušenosti z pilotáže projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou záznam ke stažení ZDE

10:50 – 11:25  Mgr. Lenka Tomiková: Spolupráce OSPOD a doprovázející organizace při nastavení kontaktu, příklady dobré praxe. záznam ke stažení ZDE

11:25 – 12:15  PhDr. Roman Miletín: Identita dítěte z pohledu psychologického, sdílení zkušeností z praxe soudního znalce. záznam ke stažení ZDE

13:00 – 13:40  Daniel Linart: Zkušenosti dítěte v náhradní rodinné péči v kontaktu s biologickou rodinou. záznam ke stažení ZDE

13:40 – 14:30  JUDr. Soňa Soukupová: Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně. záznam ke stažení ZDE

14:30 – 15:00  Mgr. Radek Šoustal: Pohled MPSV na identitu a kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou. záznam ke stažení ZDE