English

Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči

Datum: 08. 1. 2021
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

Pozvánka na online konferenci pro odbornou veřejnost

Spolu s Nadací Sirius Vás srdečně zveme na odbornou konferenci
s názvem Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči, která se uskuteční v úterý 26. ledna od 9.00 hodin. Předpokládaný časový rozsah je cca 6 hodin a po skončení Vám bude vystaveno osvědčení o jejím absolvování. 

Konference je určena pracovníkům OSPOD, doprovázejících organizací, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, soudcům a dalším odborníkům, kteří se při své práci setkávají s problematikou kontaktu dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči s jejich biologickými rodiči.

Smyslem konference je nabídnout širší skupině odborníků možnost pojmenovat a následně i diskutovat aktuální dilemata v tématu kontakt. Všichni, kdo rozhodují o dětech a jejich kontaktu s rodinou, by měli vždy odpovědně zvažovat všechny okolnosti a nastavovat pro dítě bezpečný kontakt v zájmu jeho harmonického vývoje.

Účast na konferenci je zdarma. Všichni účastníci obdrží novou elektronickou publikaci Příběhy z praxe – Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou, kterou vytvořila autorská dvojice Mgr. Ria Černá a Mgr. Jana Kocourková.Více podrobností o projektu a realizátorech najdete pod odkazem ZDE

Přihlášku a program konference si můžete stáhnout ZDE.

Přednášející:

• Ing. Pavel Šotola – radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor
• PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – psychoterapeutka, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče NATAMA
• Mgr. Monika Semerádová – někdejší vedoucí CNRP Amalthea, metodický konzultant v rámci projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
• Bc. Dagmar Stříteská – sociální pracovnice Farní charity Litomyšl, zapojená do pilotáže projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
• PhDr. Roman Miletín – psycholog a ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje
• Daniel Linart – mladý muž, který vyrostl v náhradní rodinné péči. Nyní se profesně zabývá identitou dětí v náhradní rodinné péči. Vede semináře pro pěstouny a doprovázející pracovníky
• JUDr. Soňa Soukupová – opatrovnická soudkyně v Chrudimi
• JUDr. Zuzana Zárasová – vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče MPSV
• Mgr. Lenka Tomiková – sociální pracovnice, náhradní rodinná péče, OSPOD Ústí nad Orlicí

Program konference:

8:45 – 9:00 přihlášení účastníků  
9:00 – 9:10 Ing. Pavel Šotola: Úvodní slovo
9:10 – 10:00 PhDr. Petra Winnette, Ph.D.: Ztráta biologické rodiny, vyřešení traumatické minulosti a kontakt s biologickou rodinou v kontextu ACE (Adverse Childhood Experiences)
10:00 – 10:30 Mgr. Monika Semerádová: Zkušenosti z pilotáže projektu Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
10:30 - 10:40 přestávka
10:40 - 11:30 Mgr. Lenka Tomiková a Bc. Dagmar Stříteská spolupráce OSPOD
a doprovázející organizace při nastavení kontaktu, příklady dobré praxe
11:30 – 12:10 Daniel Linart zkušenosti dítěte v náhradní rodinné péči v kontaktu s biologickou rodinou.
12:10 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 13:45 PhDr. Roman Miletín: Identita dítěte z pohledu psychologického, sdílení zkušeností z praxe soudního znalce
13:45 – 14:30 JUDr. Soňa Soukupová: Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně
14:30 – 15:00 JUDr. Zuzana Zárasová: Pohled MPSV na identitu a kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou