English

Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Datum: 22. 1. 2019
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

Nová publikace pro pracovníky OSPOD a NNO

V úterý 15. ledna 2019 proběhl v sále Jana Kašpara, Krajského úřadu Pardubického kraje první z pěti seminářů pro pracovníky OSPOD a sociální pracovníky z oblasti náhradní rodinné péče a služeb pro rodiny s dětmi. Odborné semináře jsou součástí spolupráce organizací Amalthea z.s. a Latus pro rodinu (Plzeň) v rámci projektu Bezpečí dítěte při setkávání s vlastními rodiči a při jeho návratu domů, který je za finanční podpory Nadace Sirius realizován již od roku 2016.

Hlavním tématem úterního semináře bylo představení projektu a jeho výstupů, zejména nové odborné publikace autorek Rii Černé a Jany Kocourkové. Publikace Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou, která obsahuje formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu, by měla sloužit pracovníkům OSPOD i NNO jako metodická podpora. Formulář pomůže sociálním pracovníkům identifikovat rizika kontaktu dětí, které vyrůstají v náhradní rodině, s jejich biologickými rodiči.

Při tvorbě publikace a formuláře se autorky zaměřily na to, aby kontakt dětí s biologickými rodiči sledoval zájem dítěte a probíhal tehdy, pokud je pro dítě prospěšný a bezpečný. Autorky napsaly publikaci s přáním, aby všichni, kdo rozhodují o dětech a jejich kontaktu s rodiči či příbuznými tak činili po pečlivém zvážení všech okolností a kontakt nastavovali jako bezpečný.

Aby se dítě vyvíjelo ve zdravou osobnost, potřebuje mít nablízku dospělou osobu a zažívat s ní dlouhodobě stabilní a bezpečný vztah. Dítě vyrůstající v náhradní rodině tedy potřebuje mít dobré vztahy s náhradními rodiči. S těmi žije, na ty se obrací o pomoc, ti mu pomáhají zvládat těžkosti a stresové události. S ohledem na kontext odchodu dítěte z vlastní rodiny má však dítě také různě kvalitní a různě intenzivní vztah se svými biologickými rodiči. Dítě by mělo vědět, kým je, a být seznámeno se svou historií. To je třeba respektovat a právě proto je nutné věnovat velkou pozornost tomu, jak odborníci nastavují pro dítě kontakty s jeho vlastní rodinou a jak náhradní rodiče v tomto dítě podporují. 

Obdobné semináře jako v Pardubicích proběhnou v následujících dvou měsících v Praze, Plzni, Ostravě a Olomouci. Kapacita seminářů je již plně obsazena.

Veškeré informace včetně formuláře naleznete na www.kontaktdetivnrp.cz

Publikace Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou ke stažení ZDE

Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu s vlastní rodinou ke stažení ZDE