English

Květnový seminář má poslední volná místa!

Datum: 28. 4. 2017
Kategorie: Vzdělávání

POZVÁNKA

Centrum Andragogiky v Hradci Králové bude 11. května 2017 hostit seminář z naší nabídky vzdělávání. Seminář je akreditován MPSV.

Osmihodinový seminář Rodiče – uživatelé drog v agendě SPOD – úvod do problematiky  je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách,  kteří pracují s ohroženými rodinami s dětmi.

Cílem vzdělávacího kurzu je představit účastníkům problematiku užívání návykových látek rodiči, připravit je na setkávání s touto klientelou, odstranit mýty, které se s tímto tématem pojí. Účastníci budou seznámeni s možnými dopady užívání drog na děti, budou vysvětleny postupy dobré praxe a poskytnuty informace o případných specializovaných pracovištích, kam je vhodné se obracet. Na semináři bude vytvořen prostor pro sdílení vlastních zkušeností a plánování postupů v případech, které účastníci řeší ve své praxi.   

Lektorka Mgr. Olga Trunečková se v sociální oblasti pohybuje více jak 20 let. 6 let let pracovala jako kurátorka pro mládež při OSPOD v Trutnově. V roce 1999 nastoupila do Kontaktního centra pro uživatele návykových látek v organizaci RIAPS Trutnov, kde je doposud. Ve stejné organizaci pak působí i v ambulanci závislostí jako adiktolog. Dlouhodobě se zaměřuje na práci s těhotnými a matkami – uživatelkami.

Cena 1.600,- Kč

Zájemci hlaste e-mailem:  vzdelavani@amaltha.cz
nebo telefonicky na: 774 214 696

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ke stažení ZDE

PŘIHÁŠKA ke stažení  ZDE

Napište nám

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů (titul, jméno, datum a místo narození, zaměstnavatel, adresa, pracovní pozice, telefon, email) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.