English

Mám dvě mámy a dva táty

Datum: 06. 10. 2016
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

TISKOVÁ ZPRÁVA

Šestiletý Jirka vyrůstá v pěstounské rodině. Když mu byly dva roky, musel kvůli neutěšené rodinné situaci odejít od vlastních rodičů. Dokud byli matka s otcem spolu, občas se s Jiříkem vídali, ale poté se rozešli a o kontakt s Jirkou přestali mít zájem. Jirka rostl a na své biologické rodiče se začal pěstounů čím dál častěji ptát, hlavně na tátu. Díky mravenčí práci sociálních pracovnic z Amalthey se podařilo přes sociální síť Jirkova otce najít a kontaktovat. Jirka se zatím s tátou neviděl, ale když si jde ráno do lednice pro mléko, mrká na něj barevný pohled, který před pár dny našel ve schránce ... je od táty.

Každé dítě má mámu a tátu. A děti v náhradní rodinné péči dokonce dvakrát. Porozumět tomu, proč nevyrůstám doma s vlastními rodiči, a co se v minulosti stalo je složité. Pro vývoj dítěte je to však zásadní. Je to celoživotní téma, se kterým se musí vyrovnávat a tento "vnitřní boj" se navenek projevuje i výchovnými a vývojovými problémy.

Dítě vyrůstající v náhradní rodině se od ostatních dětí často odlišuje svým životním příběhem, leckdy i traumatickou zkušeností z raného dětství. Takové dítě mívá potíže s navazováním vztahů s blízkou osobou, problémy s identitou a sebepřijetím.

V rámci projektu „Mám dvě mámy a dva táty“, který běží od ledna 2016 pomáhá Amalthea dětem, které hledají své biologické rodiče, chtějí je poznat a potkávat, nebo naopak cítí nejistotu z příliš častých kontaktů s rodiči a neví, kam vlastně patří. Posilujeme vztah dětí k pěstounům a zároveň spolupráci pěstounů a rodičů, kterou dítě zažije, a která přinese dítěti klid a bezpečí.

Cílem projektu je podpora dětí v přijetí jejich životního příběhu, to znamená, že dítě dokáže mluvit s náhradními rodiči a sociálním pracovníkem o tom, co se v jeho životě stalo.

Projekt „Mám dvě mámy a dva táty“ je finančně podpořen ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.