English

Na začátku – pomoc a podpora těhotným ženám v obtížné situaci

Datum: 10. 8. 2020
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Zpráva k projektu

K 31. 7. 2020 jsme úspěšně zakončili další etapu několikaletého projektu Na začátku…, který dlouhodobě finančně podporuje Nadace Terezy Maxové dětem. Projekt se zaměřuje na pomoc budoucím maminkám a ženám s malými dětmi v obtížné životní situaci. Díky programu se snažíme předcházet umísťování dětí do ústavní péče a motivujeme maminky k vlastní péči o dítě.

Mezi našimi klientkami se nejčastěji objevují mladé dívky, prvorodičky, které zpravidla samy vyrůstaly v náhradních rodinách, a také ženy, které již dítě či děti mají, ale péči o ně nezvládly, a tak došlo k umístění do náhradní rodiny. Tyto matky často nevěří, že budou péči o dítě tentokrát zvládat a potřebují pomoc. Kromě podpory v těhotenství a péči o novorozeně se zaměřujeme na navázání či obnovení a následné udržení kontaktů s dětmi v náhradních rodinách nebo ústavních zařízeních.

Do projektu bylo v období srpen 2019 až červenec 2020 zapojeno celkem 23 rodin. V rámci programu s námi spolupracovalo 8 těhotných žen a 15 matek s dítětem do 1 roku věku. 14 rodin vstoupilo do projektu nově, 9 rodin navázalo na předchozí projekt. V průběhu roku se všem osmi maminkám narodily zdravé děti, zároveň žádné dítě nemuselo z rodiny odejít pro nedostatečnou péči.

Zapojené rodiny řešily problémy zejména s nedostatkem financí, nevyhovujícím bydlením a vztahové problémy. Všechny klientky využily pomoc s vyřizováním úředních záležitostí a podporu v péči o dítě.

Konkrétně se v praxi zaměřujeme na adekvátní péči v těhotenství, zajištění podmínek pro příchod dítěte (odpovídající bydlení, zajištění financí, vybavení do porodnice a pro první měsíce života dítěte). Po návratu žen z porodnice je učíme zvládat základní péči o dítě, k čemuž jsme využívali i nově vydanou knihu Budu máma. Klientky podporujeme v kojení, případně pomáháme zajistit správnou umělou výživu, vyřizujeme potřebné doklady, společně absolvujeme první návštěvy u pediatra. Klademe důraz na vytvoření vazby mezi maminkou a dítětem. Ženám, které nemají dostatek financí poskytujeme z prostředků projektu materiální podporu – potřeby do porodnice, hygienické potřeby pro dítě, pleny a umělou výživu.

V roce 2020 se vzhledem k dopadům epidemie rodiny ocitly ve větších problémech, než bývá obvyklé. Ztratily část příjmů, těžko se hledalo bydlení, azylové domy i ubytovny nepřijímaly nové klienty. Materiální podpora rodin tak byla v tomto roce výraznější. Rodinám jsme tak nad běžný rámec pomoci poskytli i finance na potraviny nájemné i léky pro děti.

Děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za dlouholetou podporu!