English

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Datum: 21. 4. 2020
Kategorie: Amalthea

Informace pro rodiče

Zápisy do mateřských škol budou probíhat v období od 2. května do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

V chrudimských mateřských školách jsou přihlášky přijímány od 4. května do 7. května 2020. Konkrétní termín zápisu stanoví ředitel mateřské školy. Je proto nutné sledovat webové stránky školy (viz níže).

Přihlášku najdou zákonní zástupci na stránkách školy, nebo je školy umisťují vytištěné např. ke vchodu, do boxu za dveřmi  apod. Tuto informaci uvádějí na svých stránkách.

Přihlášky se budou doručovat následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobně
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Mateřské školy požadují:

1. doložení kopie rodného listu dítěte (stačí odeslat prostým emailem) 
2. doložení řádného očkování dítěte
.
V současné situaci se nedoporučuje navštěvovat osobně praktického lékaře.

Pro doložení povinnosti o tom, že je dítě očkováno stačí, když zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované VZOR PROHLÁŠENÍ ke stažení zde
2. doloží kopii očkovacího průkazu

Jak je to v mateřských školách v Chrudimi?

V chrudimských mateřských školách jsou přihlášky přijímány od 4. do 7. května 2020. 

Osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek bude možné pouze po telefonické domluvě, v termínech 6. května od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin a 7. května od 9 do 11 hodin.

Podrobnější informace na stránkách jednotlivých mateřských škol:

MŠ Dr. J. Malíka (Pastelka)
MŠ Na rovině zápis již proběhl
MŠ Strojařů
MŠ Svatopluka Čecha
MŠ Valy
MŠ U Stadionu
MŠ Víta Nejedlého

 

Napište nám

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů (titul, jméno, datum a místo narození, zaměstnavatel, adresa, pracovní pozice, telefon, email) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.