English

Pěstounství pomáhá dětem vyrůstat v rodině!

Datum: 14. 9. 2016
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

ZAHÁJENÍ CELOKRAJSKÉ KAMPANĚ


Pěstounství pomáhá dětem vyrůstat v rodině...to je název celokrajské kampaně Pardubického kraje a organizace LUMOS, na které se aktivně podílí i Amalthea. 

Kampaň bude zahájena vernisáží výstavy „Kniha k dětským právům" a tiskovou konferencí v budově Sokolovny v Pardubicích ve čtvrtek 15. 9. 2016 od 10 hodin. Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje pan Pavel Šotola.

Kampaň, jejíž hlavním tématem je pěstounství si klade za cíl seznámit veřejnost s tématem náhradní rodinné péče a získat zájem potenciálních pěstounů.

Amalthea se v roce 2016 do kampaně zapojí s dvěma akcemi:

pátek 30. 09. 2016 - Promítání filmu Alice Nellis Adopce: Konkurz na rodiče s následnou besedou o pěstounství, akce proběhne v rámci Týdnů pro duševní zdraví na chrudimském Gymnáziu Josefa Ressela

úterý 11. 10. 2016 - Infostánek a beseda v rámci Dne zdraví v Chrudimské nemocnici. 
Obě akce finančně podporuje město Chrudim