English

Pěstounství - rodina na 100%

Datum: 02. 10. 2020
Kategorie: Centrum náhradní rodinné péče

Pardubický kraj vydal novou publikaci

Pardubický kraj vydal k letošnímu podzimnímu Týdnu pěstounství novou publikaci. Kniha pěstounských příběhů s názvem Pěstounství - rodina na 100% přináší rozhovory s pěstouny, mladými dospělými, kteří prošli pěstounskou péčí a vlastními dětmi, které vyrůstaly ve společnosti svých pěstounských sourozenců. S lidmi, kteří se v pěstounském tématu pohybují, hovořila Martina Šťastná, která 10 osobních příběhů převedla do čtivých textů.

KNIHU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Záštitu nad vznikem knihy převzal radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor, pan radní Pavel Šotola: "Je to právě rodina, která pomáhá dětem vytvářet vztahy, které jsou důležité pro celý život. Přesto vyrůstat v rodině není pro některé děti samozřejmostí a absence rodinného zázemí a úzkého kontaktu s nejbližšími má velmi často negativní vliv na jejich vývoj.

V Pardubickém kraji dlouhodobě podporujeme rozvoj pěstounské péče a právě jednou z aktivit je tato knížka, představující skutečné příběhy pěstounů z našeho kraje. Tedy lidí, kteří se rozhodli přijmout do rodiny děti, které takovou péči potřebují a nabídnout jim to nejlepší co mohou. Lásku, pozornost a zázemí domova.

Najdete tu také příběhy dětí, které díky pěstounství nalezly novou rodinu a s ní i chuť do života. Nesmírně si vážím všech, kteří se pěstouny stali, i těch, kteří pěstounství podporují a pěstounům pomáhají. Všem moc přeji, aby jim vynaložené úsilí přinášelo radost a naplnění a aby měli kolem sebe dostatek vstřícnosti a pochopení. Rádi bychom, aby příběhy pěstounů v této knížce byly impulsem pro ty, kteří mají ve svém srdci místo pro dalšího člena rodiny a inspirací těm, kteří o pěstounství uvažují."

Pavel Šotola
radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor