English

Podněty pro učitele a školy v nouzovém stavu s ohledem na sociálně znevýhodněné děti

Datum: 27. 3. 2020
Kategorie: Amalthea

Materiál vydaný ve spolupráci s organizací Člověk v tísni

Nacházíme se ve stavu, do kterého byla naše společnost uvržena zcela nepřipravena. Téměř ze dne na den byly zavřeny školy, mnoho rodičů zůstalo doma a všichni se s touto situací snažíme vyrovnat. Protože je tato situace zcela nová, každý se s ní vyrovnává po svém. Různě reagují i instituce škol a sami učitelé - zejména v zadávání úkolů a komunikaci s žáky.

Organizace Člověk v tísni ve spolupráci s dalšími organizacemi, včetně naší Amalthey vypracovala materiál s několika podněty, které se týkají komunikace škol s rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Na straně těchto rodin existuje řada překážek pro domácí vzdělávání v online prostředí. Dětem tak hrozí, že budou výrazně zaostávat za svými spolužáky a nebudou zvládat učivo po návratu do školy.

Podněty byly zaslány MŠMT, České školní inspekci a dále jsou zasílány odborům školství, ev. jednotlivým školám.

MATERIÁL KE STAŽENÍ ZDE

Napište nám

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů (titul, jméno, datum a místo narození, zaměstnavatel, adresa, pracovní pozice, telefon, email) ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.