English

Podpora komunity rodičů předškolních dětí

Datum: 21. 1. 2022
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Tisková zpráva

Projekt Podpora komunity rodičů předškolních dětí, který v současné době v Chrudimi realizujeme, reaguje na situaci, kdy předškoláci ze sociálně znevýhodněného prostředí nechodí pravidelně do mateřských škol a později nastupují do základní školy nepřipraveni. Z řady nových výzkumů přitom vyplývá, že z kvalitního předškolního vzdělávání těchto dětí profituje celá společnost, každá koruna investovaná do programů včasné péče se až čtyřnásobně vrátí. 

Projekt se zaměřuje na podporu rodičů předškoláků a na rozvoj jejich dovedností v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Naší snahou je rodiče aktivizovat tak, aby se více zajímali o vzdělávací dráhu svých dětí, aby dovedli své děti rozvíjet, aby chápali roli mateřských škol a aby posunuli vzdělávání výše na svém žebříčku hodnot.

Rodičům poskytujeme individuální podporu přímo v domácnostech a pořádáme pro ně otevřené semináře a „poradny“. I přes nepříznivou pandemickou situaci se nám podařilo od září 2020 realizovat 11 seminářů a dosud jsme podpořili více než 30 rodičů. Osvědčilo se nám pořádání komunitních akcí ve spolupráci s Oblastní charitou Chrudim. Jednalo se o zábavná soutěžní odpoledne pro rodiny s dětmi v Městském parku. Díky těmto akcím se daří oslovovat další rodiče malých dětí a zapojovat je do aktivit projektu. 

Uvědomujeme si, že pro komplexní řešení situace je potřeba zapojení všech místních institucí, kterých se vzdělávání týká.  Proto organizujeme společná setkávání, na něž zveme zástupce mateřských škol, zástupce oddělení školství, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologické poradny a dalších neziskových organizací. Daří se diskutovat témata, která vnímáme jako důležitá, např. přeplněnost místních školek a nemožnost umístit tam dítě bez trvalého pobytu; obědy zdarma pro děti z chudších rodin; nezbytnost včasné identifikace ohrožených dětí a poskytnutí včasné podpory; nedostatečné využívání podpůrných opatření pro tyto děti.

Projekt Podpora komunity rodičů předškolních dětí reg. č.  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015696 je spolufinancován z prostředků EU, Operační program Zaměstnanost.